Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 174461-2020

14/04/2020    S73

Hrvatska-Zagreb: Posude za otpad

2020/S 073-174461

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 232-568514)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Referentni broj: E-VV-11/2019/R4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44613700 Posude za otpad
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su nabava i isporuka (što uključuje prijevoz i istovar na privremena skladišta jedinica lokalne samouprave) spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti projekta, a sve sukladno uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 232-568514

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 17/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 27/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 17/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 27/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: