Tjenesteydelser - 178088-2018

25/04/2018    S80    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Portugal-Lissabon: Kontrakter til fjernstyrede flysystemer med lodret start og landing til udledningsovervågning og farvandsovervågning

2018/S 080-178088

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Praça Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugal
Kontaktperson: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN102018@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209483
NUTS-kode: PT170

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.emsa.europa.eu/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3450
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3450
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakter til fjernstyrede flysystemer med lodret start og landing til udledningsovervågning og farvandsovervågning

Sagsnr.: EMSA/OP/10/2018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34711200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet for dette udbud er at kontrahere tjenester vedrørende fjernstyrede flysystemer (RPAS — Remotely Piloted Aircraft Systems) med lodret start og landing (VTOL — Vertical Take-Off and Landing) inden for det civile maritime domæne til støtte for udledningsovervågnings- og farvandsovervågningsaktiviteter. Leveringen af omkostningseffektive RPAS-tjenester inden for maritim overvågning skal omfatte ressourcer, værktøjer og eksperter til at betjene de fjernstyrede fly (RPA'er) samt indsamle og formidle data.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fjernstyrede flysystemer med lodret start og landing til udledningsovervågning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35611600
35125000
35125100
90730000
90741100
38433200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PT170
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1 vil fokusere på udledningsovervågning. RPAS-platformene skal kunne lette og lande fra kysten og vil fokusere på operationer med kort rækkevidde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for en forlængelse på 1 år og en yderligere forlængelse på 1 år, hvis det anmodes af EMSA.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fjernstyrede flysystemer med lodret start og landing til farvandsovervågning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35611600
35125000
35125100
90730000
90741100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PT170
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2 vil fokusere på farvandsovervågning. RPAS-platformene skal kunne lette og lande lodret fra kysten eller fra fartøjer, der drives af brugerne, og vil fokusere på operationer med kort rækkevidde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for en forlængelse på 1 år og en yderligere forlængelse på 1 år, hvis det anmodes af EMSA.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/01/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Bemærk venligst at kl. 11:00 CET/CEST svarer til kl. 10:00 lokal tid i Lissabon.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetadresse: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 43032100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadresse: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/04/2018