Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 179591-2019

16/04/2019    S75

Hrvatska-Zabok: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2019/S 075-179591

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 233-533458)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61979475705
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić
E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588625
Telefaks: +385 49221326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Referentni broj: 16-18-OP-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora o javnoj nabavi obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ tijekom pripreme i izvođenja radova te otklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, stručnog nadzora, nabave opreme i provođenja aktivnosti promidžbe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/04/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 233-533458

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 05/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 23/04/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 05/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 23/04/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: