TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 179691-2016

27/05/2016    S101

Polen-Warszawa: Indkøb af den digitale overflademodel langs EU's ydre grænser

2016/S 101-179691

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL127 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1556
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Frontex
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-kode: PL127 Miasto Warszawa
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frontex.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af den digitale overflademodel langs EU's ydre grænser.

Sagsnr.: Frontex/OP/286/RS.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72319000 Levering af data
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af en række geodata fra digitale overflademodeller, som kan anvendes til analyser og visualiseringer. Den digitale overflademodel forstås som en digital højdemodel, som omfatter »første overflade«-højder (f.eks. vegetation og menneskeskabte strukturer).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 575 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL127 Miasto Warszawa
Hovedudførelsessted:

fjernarbejde og Frontex' hovedkvarter.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af en række geodata fra digitale overflademodeller, som kan anvendes til analyser og visualiseringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 575 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 2
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Bevis for, at tilbudsgiveren allerede er etableret som en anerkendt juridisk person og er registreret i et relevant erhvervs- eller handelsregister.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over kontrakter, der ligner genstanden for dette udbud, med en nettoværdi på over 300 000 EUR, der er udført i de seneste 3 år (i 2013, 2014 eller 2015). Listen skal angive følgende: datoer, modtagere og en kort beskrivelse af projektaktiviteter.

Mindst 2 skriftlige referencer fra kunder, der bekræfter, at de leverede tjenester, der er angivet på den førnævnte liste over kontrakter, var af god kvalitet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/07/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/07/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Kun 1 repræsentant pr. tilbudsgiver må deltage; meddel venligst Frontex i forvejen om deltagelsen til: procurement@frontex.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2016