Varer - 180361-2019

17/04/2019    S76

Danmark-København: Hjelme

2019/S 076-180361

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Politi v/ Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
E-mail: TKO011@POLITI.DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/324819

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16 28 71 80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: fmi-id-sma07@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kriminalforsorgen v. Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
E-mail: carsten.bod@krfo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234884&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234884&B=RIGSPOLITIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af antiriot hjelme, gasmasker, partikelmasker, filtratorer, MC-hjelme samt tilbehør

Sagsnr.: 2019-000177
II.1.2)Hoved-CPV-kode
18444110 Hjelme
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en Rammeaftale om levering af antiriot hjelme, gasmasker, partikelmasker, filtratorer, MC-hjelme samt tilbehør.

Delaftale 1 omfatter flg. produkter:

1) Antiriot hjelm (Mobilt Indsats Koncept-hjelm);

2) Antiriot gasmaske;

3) Tilbehør (Reservedele, hjelmkrog mv.).

Delaftale 2 omfatter flg. produkter:

1) Arbejds-/flugtmaske;

2) Halvmaske;

3) Partikel-maske (engangsmaske med indbygget filter til beskyttelse mod

Pyroteknisk røg);

4) Filtratorer til Antiriot gasmaske og til arbejds-/flugtmaske, der har standard 40 mm gevind;

5) Filtratorer til halvmaske.

Delaftale 3 omfatter flg. produkter:

1) Motorcykel-hjelm;

2) Garniture (audio-udstyr bestående af højtalere, mikrofon, ledning og stik for tilslutning til motorcyklens radiokommunikation);

3) Reservedele til hjelm og garniture.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Antiriot hjelme, Antiriot gasmasker og tilbehør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18444000 Beskyttelseshovedbeklædning
35200000 Udstyr til politiet
35810000 Personlig udrustning
35813000 Militærhjelme
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører en rammeaftale om levering af Antiriot hjelme, gasmasker samt tilbehør.

Delaftale 1 omfatter flg. produkter:

1) Antiriot hjelm (Mobilt Indsats Koncept-hjelm);

2) Antiriot gasmaske;

3) Tilbehør (Reservedele, hjelmkrog mv.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive prækvalificeret fem (5) ansøgere pr. delaftale forudsat, at der modtages et tilstrækkeligt antal egnede ansøgninger.

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af produkter, som svarer til de udbudte produkter.

Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt på delaftale 1:

1) Jo flere af de af delaftalen omfattede produkter referencen vedrører jo mere positivt vægtes referencen.

Ansøger opfordres derfor til i ESPD under ”C: Teknisk og faglig formåen” under ”beskrivelse” udførligt at beskrive de af referencen omfattede produkter;

2) At kunderne på referencerne er sammenlignelige med ordregiver;

3) At antallet af referencer er højt, dog max. 3 referencer, der ikke er ældre end 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arbejds-/flugtmasker, halvmasker, partikelmasker samt filtratorer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35814000 Gasmasker
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter flg. produkter:

1) Arbejds-/flugtmaske;

2) Halvmaske;

3) Partikel-maske (engangsmaske med indbygget filter til beskyttelse mod pyroteknisk røg);

4) Filtratorer med standard 40 mm gevind til Antiriot gasmaske, arbejds-/flugtmaske;

5) Filtratorer til halvmaske.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 850 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive prækvalificeret fem (5) ansøgere pr. delaftale forudsat, at der modtages et tilstrækkeligt antal egnede ansøgninger.

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af Produkter, som svarer til de udbudte produkter.

Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt på delaftale 2:

1) At kunderne på referencerne er sammenlignelige med ordregiver;

2) At antallet af referencer er højt, dog max. 3 referencer, der ikke er ældre end 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Motorcykel-hjelm, garniture samt reservedele

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18444110 Hjelme
18444111 Styrthjelme
18444000 Beskyttelseshovedbeklædning
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter flg. produkter:

1) Motorcykel-hjelm;

2) Garniture (audio-udstyr bestående af højtalere, mikrofon, ledning og stik for tilslutning til motorcyklens radiokommunikation);

3) Reservedele til hjelm og garniture.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 850 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive prækvalificeret fem (5) ansøgere pr. delaftale forudsat, at der modtages et tilstrækkeligt antal egnede ansøgninger.

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af produkter, som svarer til de udbudte produkter.

Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt på delaftale 3:

1) Jo flere referencer, hvor der både er leveret motorcykelhjelm og garniture til samme kunde, jo mere positivt vægtes referencen.

Ansøger opfordres derfor til i ESPD under ”C: Teknisk og faglig formåen” under ”beskrivelse” udførligt at beskrive de af referencen omfattede produkter;

2) At kunderne på referencerne er sammenlignelige med ordregiver;

3) At antallet af referencer er højt, dog max. 3 referencer, der ikke er ældre end 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ”C: Teknisk og faglig formåen” i ESPD skal ansøgeren angive de betydeligste referencer med leveringer af relevans for Rammeaftalens genstand, der er udført inden for de seneste tre (3) år fra anmodningsfristens udløb med angivelse af produktbeskrivelse, aftalens værdi i DKK, aftalens varighed (start- og slutdato) samt navn på kunde/modtager.

Med betydeligste referencer menes leveringer af produkter, der er lig de udbudte produkter.

Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøgeren skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end tre (3) år fra tilbudsfristens udløb og ikke vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i ESPD’ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot ”dags dato” til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.

Der kan maksimalt angives tre (3) referencer for henholdsvis delaftale 1, 2 og 3. Anføres der flere end tre (3) referencer per delaftale, vil der udelukkende blive lagt vægt på de første tre (3) referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav for delaftale 1:

Der skal minimum angives:

1) en (1) reference som omfatter levering af Antiriot hjelme og Antiriot gasmasker med en kontraktværdi på minimum 300 000 DKK,

Eller

2) en (1) reference som omfatter levering af Antiriot hjelme med en kontraktværdi på minimum 150 000 DKK og en (1) reference som omfatter levering af Antiriot gasmasker med en kontraktværdi på minimum 150 000 DKK, således at referencerne samlet set dækker begge produkter.

Mindstekrav for delaftale 2:

Der skal minimum angives en (1) reference som omfatter levering af en eller flere Arbejds-/flugtmasker med en kontraktværdi på minimum 100 000 DKK.

Mindstekrav for delaftale 3:

Der skal minimum angives en (1) reference som omfatter levering af motorcykelhjelm inklusiv garniture med en kontraktværdi på minimum 300 000 DKK. Det bemærkes at referencen skal vedrøre levering af motorcykelhjelme med monteret garniture.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger skal være opmærksom på, at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til Rammeaftalen.

Der er i Rammeaftalen stillet krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/12/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af materialet. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgivernes skriftlige spørgsmål og ordregivers besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive meddelt til alle tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål til prækvalifikationen bør stilles hurtigst muligt og senest 3.5.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato, vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. EU-Supply besvarer spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon på 7020 8014.

Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Rigspolitiet har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøger.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I forbindelse med afgivelse af tilbud efterspørger ordregiver vareprøver på de tilbudte produkter jf. udbudsbetingelserne.

I ansøgning om prækvalifikation skal ansøger angive, hvorvidt ansøgningen gælder delaftale 1, 2, 3 eller flere. Hvis dette ikke er angivet, anses ansøgningen at gælde alle delaftaler. Vurderingen af ansøgningerne til henholdsvis delaftale 1, 2 og 3 vil foregå uafhængigt. En ansøger kan således prækvalificeres til den ene delaftale uden nødvendigvis også at blive prækvalificeret til en af de andre eller alle. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Hver delaftale betragtes som et separat udbud og kan aflyses separat. De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2019