Usluge - 183249-2020

21/04/2020    S78

Italija-Parma: Pružanje usluga skrbi za djecu EFSA-ina osoblja

2020/S 078-183249

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 046-107704)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma
NUTS kod: ITH52 Parma
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa profila kupca: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga skrbi za djecu EFSA-ina osoblja

Referentni broj: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80110000 Usluge predškolskog obrazovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi (Italija) planira pozivom na nadmetanje odabrati više jaslica/ustanova za skrb o djeci koji su spremni primiti djecu EFSA-ina osoblja od školske godine 2020.–2021.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 046-107704

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili prijava
Umjesto:
Datum: 27/04/2020
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 15/05/2020
Lokalno vrijeme: 14:30
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Pravila za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 28/04/2020
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 14:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: