Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 18994-2021

15/01/2021    S10

Danmark-København: Oversættelse

2021/S 010-018994

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Beskæftigelsesministeriet
CVR-nummer: 10172748
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabrina Lechenmayer
E-mail: bm@bm.dk
Telefon: +45 72205000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bm.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/308612
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Social- og Indenrigsministeriet
CVR-nummer: 33962452
Postadresse: Holmens Kanal 22
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Bitten Bøgild
E-mail: sim@sim.dk
Telefon: +45 33929300
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sim.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
CVR-nummer: 31083869
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Schannong Rasmussen
E-mail: kefm@kefm.dk
Telefon: +45 33922800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kefm.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Beskæftigelsesministeriet indgår rammeaftalen på vegne af Beskæftigelsesministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet med underliggende styrelser.

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Oversættelses- og korrekturopgaver

Sagsnr.: 2020-3715
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79530000 Oversættelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale om oversættelses- og korrekturopgaver til Beskæftigelsesministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.

Rammeaftalen omfatter primært køb af oversættelsesopgaver og i mindre grad korrekturopgaver. Opgaverne indebærer fx oversættelse af tekster fra dansk til engelsk eller til et andet officielt sprog og oversættelser fra engelsk eller et andet sprog til dansk. Korreturopgaverne indebærer typisk korrekturlæsning af engelske tekster.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79821100 Korrekturlæsning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Begrænset udbud af rammeaftale om oversættelses- og korrekturopgaver til Beskæftigelsesministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Levering og samarbejde / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 152-371578
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Oversættelses- og korrekturopgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/01/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Diction ApS
CVR-nummer: 35636455
Postadresse: Gammeltorv 6, 3. sal
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1457
Land: Danmark
E-mail: mb@diction.dk
Telefon: +45 22277016
Internetadresse: http://www.diction.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

- Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

- Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2021