Usluge - 197642-2017

TINazivBelgija-Bruxelles: Zdravstvena i sigurnosna koordinacija aktivnosti održavanja koje obuhvaćaju osnovnu konstrukciju i završne radove, aktivnosti tehničkog održavanja i aktivnosti koje se odnose na higijenu za zgrade koje koristi Europski parlament
NDBroj objave obavijesti197642-2017
PDDatum objave26/05/2017
OJBroj izdanja SL S-a100
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropski parlament
OLIzvorni jezikFR
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropski parlament
DSDokument je poslan16/05/2017
DTRok za podnošenje02/08/2017
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira1 - Najniža cijena
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)71317210 - Savjetodavne usluge u području zdravlja i sigurnosti
RCMjesto izvršenja (NUTS)LU
IAInternetska adresa (URL)http://europarl.europa.eu
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU