Tjenesteydelser - 197884-2019

29/04/2019    S83    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Randbøl: Tjenesteydelser inden for landbrug

2019/S 083-197884

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 075-178334)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Førstballevej 2
Randbøl
7183
Danmark
Kontaktperson: Celine Voldby Sørensen
Telefon: +45 29178239
E-mail: cevso@nst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af biomassehøst 2019

Sagsnr.: J.nr. NST-4104-00144
II.1.2)Hoved-CPV-kode
77100000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af høst af biomasse på i alt ca. 225 ha fordelt på arealer i Nørreådalen, Skalsådalen og ved Lindenborg Å.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/04/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-178334

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.2)
I stedet for:
16300000
Læses:
77100000
Afsnit nummer: II.2.5)
I stedet for:

Kvalitetskriterium - Navn: Snittekvalitet / Vægtning: 20%

Pris - Vægtning: 80%

Læses:

Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20%

Pris - Vægtning: 80%

Afsnit nummer: III.1.3)
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En liste med de betydeligste leverancer af tilsvarende projekter som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private;

2) En erklæring om, hvilket materiel og tekniske udstyr tilbudsgiver disponerer over og som vil blive anvendt til udførelsen af projektet, herunder en angivelse af følgende krav, som angivet i kravspecifikationen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 1 til maks. 5 relevante reference fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen);

2) Tilbudsgiver skal herunder beskrive, hvorledes tilbudsgivers materiel og tekniske udstyr:

1) kan efterlade høstarealerne uden væsentlige transportskader, jf. kravspecifikationens afsnit 4, og hvordan marktrykket kan overholde den værdi, der er angivet i kravspecifikationens afsnit 1 for høstmaskinen på 0,08 kg/cm2,

2) har en kapacitet, så der kan høstes i forhold til de præstationskrav i kravspecifikationens afsnit 1, og

3) kan producere biomasse i en renhed og snittekvalitet som angivet i kravspecifikationens afsnit 1.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En liste med de betydeligste leverancer af tilsvarende projekter som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private;

2) En erklæring om og beskrivelse af, hvilket materiel og tekniske udstyr tilbudsgiver disponerer over til opfyldelse af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1) Der kræves minimum 1 og maks. 5 relevante reference fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt forstås høst af biomasse på blødbundsarealer.

Ad 2) Tilbudsgiver skal herunder beskrive, hvorledes tilbudsgivers materiel og tekniske udstyr:

1) kan efterlade høstarealerne uden væsentlige transportskader, jf. kravspecifikationens afsnit 4, og hvordan marktrykket kan overholde den værdi, der er angivet i kravspecifikationens afsnit 1 for høstmaskinen på 0,08 kg/cm2,

2) har en kapacitet, så der kan høstes i forhold til de præstationskrav i kravspecifikationens afsnit 1, og

3) kan producere biomasse i en renhed og snittekvalitet som angivet i kravspecifikationens afsnit 1.

Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 23:30
Læses:
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 23:30
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 23:30
Læses:
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 23:31
Afsnit nummer: Betegnelse
I stedet for:

DK-Randbøl: Høstmaskiner

Læses:

DK-Randbøl: Tjenesteydelser inden for landbrug

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: