Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 198053-2020

29/04/2020    S84

Luxembourg-Luxembourg: AO 10783 »Levering af tjenesteydelser i forbindelse med forretningskontinuitetsplanen for Publikationskontorets forvaltede tjenester«

2020/S 084-198053

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Publikationskontor
Postadresse: 2, rue Mercier
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2985
Land: Luxembourg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://op.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://op.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5865
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AO 10783 »Levering af tjenesteydelser i forbindelse med forretningskontinuitetsplanen for Publikationskontorets forvaltede tjenester«

Sagsnr.: AO 10783
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er udvælgelse af én økonomisk aktør til levering af forvaltede tjenester vedrørende driftskontinuitet med relation til Publikationskontorets informationssystemer og -tjenester, herunder OP PORTAL, TED og CORDIS.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Hovedudførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted angivet i buddet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelserne, der skal udføres, er:

Tjenesteydelse 1: Generelle servicekrav

Tjenesteydelse 2: Virksomhedskontinuitetstjenester

Tjenesteydelse 3: Projekttjenester

Tjenesteydelse 4: BC-opsætning (overgang)

Tjenesteydelse 5: Overdragelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Grundet af projektets kompleksitet, der omfatter tre forvaltede tjenester (OP Portal, TED, CORDIS), opsætningsperioder på op til 7 måneder og projektets nyhed (det er den første BCP-kontrakt for forvaltede tjenester på Publikationskontoret), blev kontraktvarigheden fastsat til 72 måneder.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/07/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5865 .

Enhver anmodning om yderligere oplysninger kan udelukkende rettes via e-Tendering.

Anmodninger om deltagelse og bud skal udelukkende indgives VIA BREVPOST (for yderligere oplysninger se opfordringen til afgivelse af bud). Anmodninger om deltagelse og bud afgivet på enhver anden måde (f.eks. e-mail eller e-indsendelse) vil blive ignoreret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest to måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2020