Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 198230-2019

30/04/2019    S84    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Frankrig-Paris: Økonomiske og finansielle databaser

2019/S 084-198230

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 068-158396)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Postadresse: CS 60747 — 103 rue de Grenelle
By: Paris Cedex 07
NUTS-kode: FR101
Postnummer: 75345
Land: Frankrig
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Økonomiske og finansielle databaser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72320000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med den planlagte rammeaftale er levering til ESMA af et bredt udvalg af kvalitative og kvantitative data vedrørende finansmarkeder, som skal opnås i medfør af Myndighedens mål: investorbeskyttelse, regulerede markeder og finansiel stabilitet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 068-158396

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 05/05/2019
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 07/05/2019
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 06/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 08/05/2019
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: