Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 19845-2014

Vis forkortet udgave

21/01/2014    S14

Italien-Ispra: Levering af husholdningsapparater og tilhørende tjenester til indkvartering på JRC i Ispra (Italien)

2014/S 014-019845

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 13.12.2013, 2013/S 242-420350)

Europa-Kommissionen, att. OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb, CSM 1 05/43, 21027Ispra VA, ITALIEN. Henvendelser: Kontoret for Infrastruktur og Logistik. Tlf. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

31.1.2014 (16:00).

IV.3.8) Åbning af bud:

7.2.2014 (10:00).

(...)

Læses 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

28.2.2014 (16:00).

IV.3.8) Åbning af bud:

11.3.2014 (10:00).

(...)