Tjenesteydelser - 198637-2016

Vis forkortet udgave

11/06/2016    S112

Belgien-Bruxelles: Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling

2016/S 112-198637

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 23.4.2016, 2016/S 080-140927)

Europa-Kommissionen, rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037, 1049 Brussels. BELGIEN. Henvendelser: Ms Adelina Dos Reis. Tlf. +32 22961454. E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

10.8.2016 (10:30), lokal tid.

[...]

Læses 

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

24.8.2016 (10:30), lokal tid.

[...]