Tjenesteydelser - 198951-2021

22/04/2021    S78

Spanien-Bilbao: Tjenesteydelser vedrørende tekstforfatning, redigering, korrekturlæsning og formatering på engelsk

2021/S 078-198951

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Postadresse: Santiago de Compostela 12, 5°
By: Bilbao
NUTS-kode: ES213 Bizkaia
Postnummer: 48003
Land: Spanien
E-mail: cft0149@osha.europa.eu
Telefon: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://osha.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Arbejdsmiljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende tekstforfatning, redigering, korrekturlæsning og formatering på engelsk

Sagsnr.: EUOSHA/2021/OP/F/SE/0149
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79820000 Virksomhed i forbindelse med trykning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud sigter mod at udvælge en virksomhed, der kan levere tjenesteydelser vedrørende professionel tekstforfatning, redigering, korrekturlæsning og formatering med henblik på at levere skriftligt materiale på engelsk inden for en fastlagt tidsramme.

Den valgte tilbudsgiver skal til enhver tid være med til at sikre en gnidningsløs afvikling af EU-OSHA's offentliggørelsesproces. Dette omfatter overholdelse af den årlige publikationsplan, levering af ugentlige opdateringer, streng overholdelse af aftalte frister samt løbende kontakt med EU-OSHA.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES213 Bizkaia
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens og EU-OSHA's lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal udføre følgende aktiviteter: tekstforfatning på engelsk; redigering på engelsk, herunder referencer; korrekturlæsning på engelsk; formatering af dokumenter/visuel forbedring; forskning (skrivebordsforskning eller på stedet); vejledning i tekstforfatning og redigering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder, at regne fra datoen for dens ikrafttræden. Rammeaftalen fornys automatisk tre gange for 12 måneder ad gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se afsnit 4.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 210-380185
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/06/2021
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Om ca. fire år.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman — PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2021