TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 199112-2018

09/05/2018    S89

Luxembourg-Luxembourg: Undersøgelse om indsamling af de nyeste oplysninger om et bestemt antal stoffer med henblik på analyse af sundhedsmæssige, socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser

2018/S 089-199112

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Postadresse: EUFO Building - 02/197 - 10, rue Robert Stumper
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2557
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Ms Charlotte Grevfors Ernoult
E-mail: empl-vt-2018-009@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3559
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3559
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse om indsamling af de nyeste oplysninger om et bestemt antal stoffer med henblik på analyse af sundhedsmæssige, socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser

Sagsnr.: VT/2018/009
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71317210 Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrahenten bør levere den mest nylige, opdaterede og solide information vedrørende stofferne, der angives i afsnit 2.5 af specifikationerne, for at udarbejde en konsekvensvurderingsrapport, der er nødvendig til at medfølge lovgivningsforslaget til ændring af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311000 Rundspørger
79315000 Socialforskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hovedudførelsessted:

Hos kontrahenten eller ethvert andet sted anført i buddet med undtagelse af Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EaSI
II.2.14)Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11.12.2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 17:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EUFO Building - Room 2179 - 10, Rue Robert Stumper - Luxembourg L-2557, Luxembourg.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant pr. tilbudsgiver, behørigt bemyndiget ved brev. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i åbningen, bedes meddele dette pr. e-mail: EMPL-VT-2018-009@ec.europa.eu og skal angive navnet på den person, der vil deltage i åbningen, mindst 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: F-67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2018