Tjenesteydelser - 199113-2018

09/05/2018    S89    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Regionalpolitisk samarbejde mellem EU og Argentina om systemer til flerniveaustyring — institutions- og kapacitetsopbygning i forbindelse med programlægning og gennemførelse af regionalpolitik

2018/S 089-199113

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy
TA Cell - BU-1
Bruxelles
1049
Belgien
Kontaktperson: Unit A3 Budget and Financial Management
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regionalpolitisk samarbejde mellem EU og Argentina om systemer til flerniveaustyring — institutions- og kapacitetsopbygning i forbindelse med programlægning og gennemførelse af regionalpolitik

Sagsnr.: 2017CE160AT124
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål er at yde teknisk bistand og støtte til Argentinas ministerium for indenrigsanliggender, offentlige arbejder og boligområdet og de berørte ministerier, vedrørende udformning og gennemførelse af regionalpolitikker, et område, hvor erfaringer fra Den Europæiske Union anses for at have stor betydning.

Projektet har følgende specifikke formål:

— at informere om, hvilke organisatoriske og politiske ændringer der er påkrævet for en passende forvaltning af udviklingspolitikker, i henhold til den europæiske model

— at overføre den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til embedsmænd i provinsen (5 provinser) og nationale embedsmænd vedrørende de normative og organisatoriske principper vedtaget i forbindelse med rammerne for EU's regionalpolitik.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Uden for Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet har følgende specifikke formål:

— at informere om, hvilke organisatoriske og politiske ændringer der er påkrævet for en passende forvaltning af udviklingspolitikker, i henhold til den europæiske model, nemlig vedrørende:

—— styrkelse og gennemførelse af systemprocedurer for horisontalt og vertikalt samarbejde mellem ministerier og institutioner knyttet til udviklingen

—— koordinering af strategier for hvert enkelt institutionelt beslutningsdygtigt udviklingscenter via en formalisering af strategiske og operationelle dokumenter med en struktur lig de europæiske operationelle programmer.

— At overføre den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til embedsmænd i provinsen (5 provinser) og nationale embedsmænd vedrørende de normative og organisatoriske principper vedtaget i forbindelse med rammerne for EU's regionalpolitik.

Opgaver:

— koordinering og udarbejdelse af et arbejdsprogram

— institutionsopbygning

— program for undervisning og kapacitetsopbygning

— afsluttende workshop.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskontrolforanstaltninger / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/07/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen — Directorate-General Regional and Urban Policy — Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se punkt 8 i opfordringen til afgivelse af bud, offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Dokumenter med relation til denne udbudsbekendtgørelse er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls-for-tender/. Tilbudsgivere bedes regelmæssigt konsultere dette websted.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Europa-Kommissionen, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Inclusive Growth, Urban and Territorial Development
Brussels
1049
Belgien
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018