Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 200015-2017

Prikaži smanjeni prikaz

27/05/2017    S101

Irska-Dublin: Priprema i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima (ECS)

2017/S 101-200015

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 20.5.2017, 2017/S 097-190767)

Eurofound — Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, IRSKA. Contact: Lidia Jankowska. Tel. +353 12043100. Faks +353 12826456. E-pošta: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Umjesto 

II.2.1) Naslov:

Istraživanje u obliku mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), uz podršku telefonskog kontaktiranja i naknadnog praćenja

Grupa br.: 2

Glasi 

II.2.1) Naslov:

Istraživanje u obliku telefonskog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted telephone interviewing – CATI)

Grupa br.: 2