Tjenesteydelser - 200088-2020

30/04/2020    S85

Nederlandene-Amsterdam: Levering af tjenester omfattende udvikling, konfiguration, implementering og vedligeholdelse af IT-software til dækning af løsninger baseret på Microsoft-, Informatica- og SAP-teknologier

2020/S 085-200088

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 060-142851)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: PO Box 71010
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederlandene
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ema.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af tjenester omfattende udvikling, konfiguration, implementering og vedligeholdelse af IT-software til dækning af løsninger baseret på Microsoft-, Informatica- og SAP-teknologier

Sagsnr.: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå rammeaftaler med højst fem økonomiske aktører vedrørende levering af tjenesteydelser, der vil sætte agenturet i stand til at erhverve ressourcer, der ikke er direkte ansat af agenturet, inden for udvikling, implementering og vedligeholdelse af IT-software.

I forbindelse med de anførte specifikke teknologier foregår proceduren som følger:

• i prioriteret rækkefølge (efter kaskadeprincippet) for ordrer på tids- og ressourcebasis

• med genåbning af konkurrencen om ordrer baseret på tid og midler eller på grundlag af en fast pris.

Agenturet anslår, uden at dette er bindende, at det samlede behov for rådgivningstjenester i løbet af den 4-årige rammeaftaleperiode forventes at udgøre:

— 17 460 persondage til tjenester vedrørende Microsoft-teknologier

— 10 698 persondage for tjenester relateret til Informatica-teknologier

— 11 675 persondage til tjenester vedrørende SAP-teknologier.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 060-142851

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 26/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 18/05/2020
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 27/05/2020
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: