TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 203756-2017

30/05/2017    S102

Belgien-Bruxelles: Medieovervågning og medieanalyse vedrørende Kroatien

2017/S 102-203756

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Information Office in Croatia
E-mail: maja.ljubic@europarl.europa.eu
Telefon: +385 14880280
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.europarl.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://www.europarl.hr/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2508
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Medieovervågning og medieanalyse vedrørende Kroatien.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2017/474.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92400000 Nyhedsformidling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet iværksætter denne procedure med henblik på at tildele en rammekontrakt vedrørende daglig overvågning af den skrevne presse (nationalt/regionalt), de audiovisuelle medier (radio, tv) og de væsentligste onlinemedier (internet). Formålet er at levere en aktuel og opdateret samling af daglig information i form af presseoversigter, hvordan emner med relevans for Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union rapporteres i medierne. Europa-Parlamentets generaldirektorat for Kommunikation søger at sikre, at det har det bedst mulige kendskab til mediedækning på tværs af EU om emner, der vedrører Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og formanden og medlemmer af Europa-Parlamentets aktiviteter. Medieanalyse vil i sidste ende hjælpe Europa-Parlamentet til bedre at kommunikere EU's politikker for EU-borgere og specifikke målgrupper.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92400000 Nyhedsformidling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR HRVATSKA
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Jf. udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2508

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Højst 3 forlængelser af 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/07/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/07/2017
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Europa-Parlamentets informationskontor i Kroatien, Augusta Cesarca 6, HR-10000 Zagreb, KROATIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af buddene, bedes meddele dette til afdelingen med ansvar for forvaltningen af denne udbudsprocedure senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene pr. e-mail til maja.ljubic@ep.europa.eu

Højst 2 repræsentanter må deltage. Tilbudsgivere, der undlader at meddele sig, vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: https://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2017