Tjenesteydelser - 206516-2019

03/05/2019    S86

Danmark-Albertslund: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2019/S 086-206516

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gate 21
CVR-nummer: 32112846
Postadresse: Liljens kvarter 2
By: Albertslund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Baad Michelsen
E-mail: jbm@elmann.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105118482.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.gate21.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Allé 1
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
E-mail: albertslund@albertslund.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.albertslund.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 3
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gladsaxe.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141 B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Kommune
CVR-nummer: 29188572
Postadresse: Jernbanegade 7
By: Maribo
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 4930
Land: Danmark
E-mail: lolland@lolland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lolland.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
E-mail: kommunen@roskilde.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bjuvs Kommun
CVR-nummer: 212000-1041
Postadresse: Mejerigatan 3
By: Bjuv
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 267 25
Land: Sverige
E-mail: info@bjuv.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bjuv.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hörby Kommun
CVR-nummer: 212000-1108
Postadresse: Ringsjövägen 4
By: Hörby
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 80
Land: Sverige
E-mail: kommunen@horby.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horby.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Klippan Kommun
CVR-nummer: 212000-0928
Postadresse: Trädgårdsgatan 12
By: Klippan
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 264 80
Land: Sverige
E-mail: kommun@klippan.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klippan.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kristianstads Kommun
Postadresse: Västra Storgatan 12
By: Kristianstad
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 80
Land: Sverige
E-mail: kommun@kristianstad.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kristianstad.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lunds Kommun
CVR-nummer: 212000-1132
Postadresse: Brotorget 1
By: Lund
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
E-mail: lunds.kommun@lund.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lund.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trelleborgs Kommun
CVR-nummer: 212000-1199
Postadresse: Algatan 13
By: Trelleborg
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 231 83
Land: Sverige
E-mail: trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trelleborg.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Skåne
CVR-nummer: 232100-0255
Postadresse: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
By: Kristianstad
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 89
Land: Sverige
E-mail: region@skane.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skane.se

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds vej 101 A
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: dtu@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet København
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: A. C. Meyers Vænge 15
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
E-mail: aau@aau.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cph.aau.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Innovation Skåne
Postadresse: Scheelevägen 15
By: Lund
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 223 70
Land: Sverige
E-mail: info@innovationskane.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.innovationskane.com

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lunds Universitet
CVR-nummer: 202100-3211
By: Lund
NUTS-kode: SE224 Skåne län
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
E-mail: lu@lu.se

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lu.se

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Det er aftalt mellem alle deltagende ordregivere, at nærværende udbud gennemføres i Danmark efter dansk ret.

Efterfølgende tildelte kontrakter følger loven i det land hvor den tildelende ordregivende myndighed har hjemme.

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105118482.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105118482.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Gate 21 er en forening af regionale/lokale myndigheder
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kopi af Udbud af rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand til projekt Lighting Metropolis - Green Economy

Sagsnr.: 27048-002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gate 21 indbyder som facilitator af nærværende udbud på vegne af alle partnere i projektet Lighting Metropolis - Green Economy, hermed aktører til at deltage i et begrænset udbud på rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand.

Den tekniske rådgivning og bistand angår inden- og udendørsbelysning samt facilitering og gennemførelse af udbud på området.

Tryk her https://permalink.mercell.com/105118482.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
79111000 Juridisk rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: SE22 Sydsverige
NUTS-kode: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt teknisk rådgivning og bistand til partnerne i projektet Lighting Metropolis - Green Economy. Bistanden skal leveres i form af teknisk rådgivning til partnerne om deres inden- og udendørsbelysning, herunder udskiftning til mere energivenlige lyskilder, samt alt hermed forbundet rådgivning. Endvidere skal rådgiverne kunne bistå med at gennemføre udbud på området, sådan at lysprojekter hos partnerne kan realiseres. Der skal ligeledes udvikles fælles værktøjer til alle partnere. Gate 21 er ansvarlig for dette, og vil indkøbe bistand i det fornødne omfang.

Partnerne er både danske og svenske ordregivende myndigheder.

Der er tale om et fælles udbud mellem ordregivere i forskellige medlemsstater, jf. udbudslovens § 125. Gate 21 faciliterer udbuddet på vegne af alle ordregivere.

Der er tale om et begrænset udbud, hvor der prækvalificeres op til 10 ansøgere, der konkurrerer om 5 rammeaftaler. Efterfølgende aftaler om konkret rådgivning kan indgås på baggrund af enten miniudbud eller direkte tildeling.

Ansøgere om prækvalifikation kan være selvstændige virksomheder eller konsortier. Det er et krav for at blive prækvalificeret, at ansøger har erfaring med rådgivning om både inden- og udendørs belysning, samt facilitering og gennemførelse af udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Økonomisk/finansielle samt teknisk/faglige udvælgelseskriterier skal være opfyldt. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Interreg-ÖKS - Projekt Lighting Metropolis - Green Economy

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere der anmoder om prækvalifikation skal leve op til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, imens kun de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 stk. 1, nr. 1 og nr. 2) er relevante.

Andre frivillige udelukkelsesgrunde er ikke relevante.

Der vil i overensstemmelse med loven gives mulighed for self-cleaning, såfremt en ansøger viser sig at være omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Ved tilbudsgivere der afgiver tilbud som konsortium, eller situationer hvor en tilbudsgiver baserer sin formåen på en anden juridisk enheds tekniske eller økonomiske forhold, skal der afgives erklæring om fuld og ubegrænset solidarisk hæftelse for alle juridiske enheder. Anvend bilag B1 eller B2.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøgere der ønsker prækvalifikation skal kunne leve op til krav til minimumsomsætning og positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Minimum 1 000 000 DKK i omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Krav om positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøgere der ønsker prækvalifikation skal kunne fremvise minimum 3 referencer for lignende arbejde. Der må maksimalt fremlægges 10 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal kunne fremvises referencer for arbejde med både indendørsbelysning og udendørsbelysning, samt tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udførelsen skal ske under overholdelse af Interreg-ÖKS' horisontelle kriterier om bæredygtighed, ligestilling, ligebehandling og ikke-diskriminering. De udførende rådgivere skal herunder overholde en arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De udførende rådgivere skal fakturere i overensstemmelse med den bestillende ordregivende myndigheds vilkår herfor.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019