Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 209560-2020

Submission deadline has been amended by:  232310-2020
06/05/2020    S88

Luxembourg-Luxembourg: Aktuarmæssige beregninger af sociale ydelser til EU-institutionernes personale

2020/S 088-209560

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat — Directorate C, Macroeconomic Statistics
Postadresse: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Statistikker

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aktuarmæssige beregninger af sociale ydelser til EU-institutionernes personale

Sagsnr.: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66519600 Aktuarvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aktuarmæssige beregninger af sociale ydelser til EU-institutionernes personale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 150 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

I kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at:

• gennemgå og validere forpligtelserne vedrørende europæiske tjenestemænds pensionsordning

• gennemgå og validere forpligtelserne vedrørende Europa-Parlamentets medlemmers pensionsordning

• gennemgå og validere forpligtelserne vedrørende pensionsordningen for medlemmer af visse EU-institutioner

• gennemgå og validere forpligtelserne vedrørende europæiske tjenestemænds fælles sygeforsikringsordning

• gennemgå og validere den aktuarmæssige vurdering af europæiske tjenestemænds pensionsordning (artikel 83a og bilag XII i personalevedtægten)

• yde teknisk aktuarmæssig bistand til Eurostat i forbindelse med teoretiske spørgsmål og aktuarmæssige praksisser, som er nødvendig for at imødekomme anmodninger fra de relevante interessenter (hovedsagelig Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer, Generaldirektoratet for Budget, Den Europæiske Revisionsret).

Der vil kun blive anmodet om yderligere tjenesteydelser i tilfælde af udtrykkelig og specifik anmodning fra de relevante interessenter til Eurostat. Disse tjenester skal betragtes som valgfrie.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Bâtiment Bech building ROOM B4/444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst to repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes give besked herom per e-mail senest 48 timer i forvejen. Alle præciseringer i forbindelse med meddelelsens indhold samt proceduren forefindes i afsnit 4.3.2 i de tekniske specifikationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2020