Tjenesteydelser - 209928-2019

07/05/2019    S88    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale — teknisk og logistisk støtte til aktiviteterne i Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender og relaterede politikker

2019/S 088-209928

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Postadresse: Office LX46 - 5/115
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale — teknisk og logistisk støtte til aktiviteterne i Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender og relaterede politikker

Sagsnr.: HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79900000 Øvrig forretningsservice og andre tjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den ordregivende myndighed har til hensigt at indgå rammeaftalen med henblik på at yde teknisk og logistisk støtte til aktiviteterne i Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME) og dets politikker. De omfattede aktiviteter vedrører teknisk bistand og logistisk støtte til GD HOME knyttet til udarbejdelse og koncipering af EU-politikker, der overvejende, men ikke udelukkende, vedrører området for indre anliggender samt aktiviteter til fremme og/eller udbredelse af oplysninger om EU-politikker. Aktiviteterne kan omfatte tilrettelæggelse af (tekniske) møder, arbejdsgrupper, konferencer, udstillinger og andre typer arrangementer samt supplerende tjenesteydelser knyttet til disse aktiviteter og levering af materiale og teknisk udstyr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79950000 Organisering af udstillinger, messer og kongresser
79990000 Øvrig forretningsservice
75100000 Virksomhed i forbindelse med administration
30190000 Diverse kontormaskiner, udstyr og tilbehør
32570000 Kommunikationsudstyr
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
39300000 Diverse udstyr
39100000 Møbler
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Rammeaftalens geografiske omfang dækker arrangementer tilrettelagt inden for EU's territorium samt i EFTA-lande og tredjelande.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Jf. venligst udbudsmaterialet.

Opgaverne omfatter hovedsageligt følgende type aktiviteter:

— organisatorisk støtte til (tekniske) møder, arbejdsgrupper og konferencer

— supplerende støtteaktiviteter

— levering af specifikt materiale og udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Intern sikkerhedsfond

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Europa-Kommissionen, DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan være repræsenteret af højst 1 person (en e-mail skal sendes til HOME-TENDERS@ec.europa.eu 1 arbejdsdag i forvejen).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg

Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019