Bygge og anlæg - 212325-2019

08/05/2019    S89    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2019/S 089-212325

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden Psykiatri
Kristineberg 3
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Jais Elvekjær
Telefon: +45 20534797
E-mail: jais.elvekjaer@regionh.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.psykiatri-regionh.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Psykiatri Bispebjerg_Nybyggeri entreprise E02 til E10

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ny Psykiatri Bispebjerg på ca 21 570 m2 samt tilhørende parkeringskælder og parkering i konstruktion på ca 6 350 m2.

Byggeriet rummer overordnet 200 sengestuer fordelt på 12 sengeafsnit samt et akutmodtagelsesafsnit.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 393 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E02 Råhus og udvendig murer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Jordarbejder, fundering og terrændæk,

- Beton leverance og montage,

- Betontrapper,

- Skalmuring og sokler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 103 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

-Jordarbejder, fundering og terrændæk,

- Betonelement leverance og montage,

- Pladsstøbte vægge og dæk,

- Betontrapper,

- Skalmuring og sokler.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E03 Facadelukning og tagdækning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Lette ydervægge,

- Udvendige dør- og vinduespartier samt ovenlys,

- Tagpapdækning og faldsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 63 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- Lette ydervægge,

- Udvendige dør- og vinduespartier samt ovenlys,

- Tagpapdækning og faldsikring.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opluk i patientværelser i forbindelse med forskning indenfor psykiatrien.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E04 Komplettering

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Lette indervægge,

- Lofter og gulve af træ, banevare og fliser,

- Indvendige døre og partier,

- Indvendig aptering,

- Ståltrapper og værn,

- Malerarbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 74 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- Lette indervægge,

- Lofter og gulve af træ, banevare og fliser,

- Indvendige døre og partier,

- Indvendig aptering,

- Ståltrapper og værn,

- Maler.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E05 Fast Inventar

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Entreprise for Anretterkøkken og tekøkkener,

- Inventar sengestuer, medicinrum, skyllerum, personale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 550 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- Anretterkøkken og tekøkkener,

- Inventar sengestuer, medicinrum, skyllerum, personale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E06 VVS

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Afløb, Varme, Vand, Sanitet, luftarter og Sprinkling.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- Afløb, Varme, Vand, Sanitet, luftarter og Sprinkling.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E07 Ventilation

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ventilation.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- Ventilation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E08 El, brandsikring, sikring og elevator

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise for El, brandsikring, sikring og elevator.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 64 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- El, brandsikring, sikring og elevator.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Lyskilder patientværelser i forbindelse med forskning indenfor psykiatrien.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E09 Bygningsautomation

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise for BMS anlæg, CTS anlæg og IBI anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 850 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- BMS anlæg, CTS anlæg og IBI anlæg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E10 Landskab og terræn

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Bispebjerg Bakke, 2400 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Entreprise for Sokkelaffugtere,

- Belægninger af asfalt, fliser, beton og sten,

- Tavler og skilte,

- Sidde og opbevaringsinventar i terræn,

- Støttemure,

- Træer og beplantning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2 og III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til relevans, størrelse og omfang af referencer indeholdende arbejder som:

- Sokkelaffugtere,

- Belægninger af asfalt, fliser, beton og sten,

- Tavler og skilte,

- Sidde og opbevaringsinventar i terræn,

- Støttemure,

- Træer og beplantning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som afleveringskrav for prækvalifikation udfylde og uploade følgende dokumenter på RIBUdbudsprotal under "Aflevering af tilbud", max. 1 stk. dokument under hvert afleveringskrav:

1) ESPD som xml-fil. Ansøger skal downloade filen og via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter? lang=da "Importere ESPD" og udfylde denne. Fra hjemmesiden eksporteres den udfyldte "espd-response" fil retur til egen PC, hvorfra den bliver uploaded på RIB Udbudsportal. Alle punkter og afsnit i ESPD skal være udfyldt. Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller vedet konsortium), skal ovenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Supplerende ESPD'ere skal uploades under "Supplerende filer" Under "Supplerende filer" kan ansøger uploade supplerende dokumentation, såfremt ansøger har behov herfor af nedenstående årsager:

2) Konsortiumerklæring. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger er et konsortium;

3) Referenceliste;

4) Supplerende ESPD'ere. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger er en sammenslutningafvirksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium).

Til verificering af at ESPD er korrekt udfyldt, skal den vindende tilbudsgiver efter licitationfremlægge en serviceattest eller anden lignende dokumentation udstedt af ”relevante myndigheder”. Serviceattestenrekvireres hos Erhvervsstyrelsen, som henter oplysninger fra ATP, skifteretten, SKAT samt kriminalregistret. Behandlingstid hos Erhvervsstyrelsen er ca. 1-2 uger, udgift for attest betales af tilbudsgiver.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD’en del III, hvor ansøgerne skal oplyse, hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B (»Etablering af virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, afsnit B (»Finansielle nøgletal«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. et moderskab eller underleverandører) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder.

Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten.

Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium) skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes og uploades en særskilt ESPD.

Eventuelle supplerende ESPD .xml-fil(er) skal uploades på RIB Udbudsportal under "Supplerende filer".

Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisor godkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren har haft en årlig omsætning på mindst det dobbelte af delaftalens anslået værdi jf. II.2.6), i hvert af de seneste 3 regnskabsår samt at ansøgers egenkapital i det seneste 3 regnskabsår er positiv.

Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder det anførte mindstekrav.

Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium), beregnes omsætningen som enheders samlede årlige omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved etkonsortium), skal hver af virksomhederne fremvise positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit C (»For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type«) — ansøgeren skal opliste lignende entrepriser, der er udført ikke senere end 5 år før ansøgningsfristens udløb.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her udover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et supplerende dokument, hvor hver enkelt reference ikke bør fylde mere end 1 stk. A4-side, I så fald skal ansøger uploade referencelisten som samlet dokument under "Supplerende filer", samt i ESPD, del IV, afsnit C specifikt henvise til, at der er afleveret en sådan liste som supplerende dokument.

På referencelisten bør følgende oplyses:

1) En beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle;

2) Entreprisesum;

3) Datoer for udførsel af opgaven;

4) Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Entreprise E02 Råhus og udvendig murer skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 51 950 000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Jordarbejder og kloak,

- Betonelement og pladsstøbt beton,

- Skalmuring og sokler.

Entreprise E03 Facadelukning og tagdækning skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 31 950 000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Lette ydervægge,

- Udvendige dør- og vinduespartier,

- Tagpapdækning.

Entreprise E04 Komplettering skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 37 000 000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Lette indervægge,

- Lofter og gulve,

- Indvendige døre og partier,

- Ståltrapper og værn.

Entreprise E05 Fast Inventar skal fremvise en reference på over 2 500 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 887 500 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Køkkener,

-Opbevaringsmøbler.

Entreprise E06 VVS skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 7 500 000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Afløb, VVS, luftarter og Sprinkling.

Entreprise E07 Ventilation skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 12 000 000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Ventilation.

Entreprise E08 El, brandsikring, sikring og elevator skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 3 225 0000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- El-installationer, brandsikring, adgangskontrol og elevator.

Entreprise E09 Bygningsautomation skal fremvise en reference på over 5 000 m2 etageareal, til en entreprisesum på mindst 2 712 500 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- BMS anlæg,

- CTS anlæg,

- IBI anlæg.

Entreprise E10 Landskab og terræn skal fremvise en reference på over 5 000 m2 grundareal, til en entreprisesum på mindst 9 350 000 DKK indenfor de seneste 5 år, indeholdende mindst halvdelen af følgende aktiviteter:

- Belægninger,

- Sidde og opbevaringsinventar i tærren,

- Støttemure,

- Træer og beplantning.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenør skal stille sikkerhed på 15% af den samlede entreprisesum, ekskl. moms jf. Byggesagsbeskrivelsen og bygherres tilføjelser til AB92.

Kontrakten indeholder bestemmelser med krav til entreprenør at overholde følgende:

1) FN’s deklaration om menneskerettigheder;

2) ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder;

3) Rio deklarationen om miljø og udvikling;

4) FN’s konvention mod korruption;

5) Krav om anvendelse af praktikanter og elever.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelsevære offentligt tilgængeligt via http://www.rib-software.dk/udbudsportal uden brug af login.

Ansøgning om prækvalifikation kan kun afleveres via login på RIB Udbudsportal: http://www.rib-software.dk/udbudsportalmeden RIB-brugerprofil. Såfremt man ikke har en RIB-brugerprofil med brugernavn og password til RIB Udbudsportal, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte inde fra den offentligt tilgængelige udbudsportal RIB.

Prækvalifikationen har RIB nr. TN434796A - NPB E02-E10 Nybyggeri.

Ansøger vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det nødvendige password skal oprettes.

Efter endt godkendelse, foretages der log-in på http://www.rib-software.dk/udbudsportal med det nye brugernavn og password. Er man i forvejen bruger på RIB Udbudsportal og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende. Herefter vil der være adgang til nærværende udbud, under fanen »Udbudsportal«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019