Tjenesteydelser - 212411-2020

07/05/2020    S89

Danmark-Esbjerg: Teknisk inspektion

2020/S 089-212411

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161448

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: odense@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
E-mail: svendborg@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
By: Randers
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
By: Vejle
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c6a9ccd-656d-485d-a204-831000e289e7/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af brandsikringstekniske anlæg til KomUdbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71631000 Teknisk inspektion
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af inspektion af ABA-anlæg til 8 medlemskommuner i KomUdbud.

Dette er et høringsmateriale på et udbud, som forventes at blive endelig bekendtgjort inden sommerferien 2020. Alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at kommentere på materialet, således det så vidt det er muligt undgås, at det endelige materiale indeholder fejl eller mindre hensigtsmæssige formuleringer og lign.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 880 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af inspektion af ABA-anlæg til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte kontrakt.

Dette er et høringsmateriale på et udbud, som forventes at blive endelig bekendtgjort inden sommerferien 2020. Alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at kommentere på materialet, således det så vidt det er muligt undgås, at det endelige materiale indeholder fejl eller mindre hensigtsmæssige formuleringer og lign. I særdeleshed bedes potentielle tilbudsgivere forhold sig til følgende:

1) Er kravspecifikationen dækkende?

2) Indeholder kravspecifikationen nogle uhensigtsmæssigheder?

3) Er tilbudslisten tilstrækkelig, selvom der er forskel på hvilke oplysninger, hver kommune besidder og dermed kan oplyse?

4) Tilbudslisten er opdelt i faner, således hver kommune har egen fane. Er det en udfordring i forhold til tilbudsafgivelsen, da det vil stille krav til at tilbudsgiver husker at udfylde alle faner?

5) Er udvælgelseskriterierne passende eller er der noget, der mangler eller med fordel kan ændres?

Udbuddet vedrører levering af inspektion af ABA-anlæg til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte kontrakt, jf. punkt 2 (herefter benævnt ordregiver).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Høringssvar bedes uploades i Ethics.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2020