Varer - 213257-2019

08/05/2019    S89    Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2019/S 089-213257

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 075-177397)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Andersen Kovacs
E-mail: cha@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kopi og Print

Sagsnr.: 50.10
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende indkøb af printere og multifunktionsmaskiner og dertil knyttede produkter og serviceydelser benævnt 50.10 Kopi og print ved et offentligt udbud.

Rammeaftalen retter sig mod Statslige Institutioner, Kommuner og øvrige offentligretlige organer.

Der udbydes 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Små printere og multifunktionsmaskiner,

- Delaftale 2: Store printere og multifunktionsmaskiner.

Karakteristisk for de 2 delaftaler er, at Delaftale 1 indeholder de mindre ”skrivebordsmodeller” og et begrænset katalog af tilvalgsydelser i form af forbrugsstoffer og administrationssoftware. Delaftale 2 indeholder de større printere og MFP’er med et udførligt katalog af tilvalgsfunktioner, serviceaftaler, software og mulighed for tilkøb af ”Follow Me”-løsninger.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-177397

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 13:01
Læses:
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 13:01
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

På baggrund af spørgsmål modtaget under udbuddet har SKI foretaget justeringer og præciseringer i "Bilag B.1, Modelspecifikke krav" og "Bilag C Leverandørens tilbud delaftale 2" vedrørende dimensionering og udskriftshastighed på de tilbudte maskiner på delaftale 2. En ny version af "Bilag B1 Modelspicifikke krav" og "Bilag C Leverandørens tilbud delaftale 2" for delaftale 2 uploades som følge heraf mandag den 6.5.2019. Der henvises endvidere til spørgsmål/svar offentliggjort den 3.5.2019.

I forbindelse med at SKI gennemfører disse justeringer, gives en forlængelse af fristen for af afgive tilbud i overensstemmelse med det i nærværende bekendtgørelse anførte.