Tjenesteydelser - 215932-2019

10/05/2019    S90    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Viborg: Anvisning af hospitalspersonale

2019/S 090-215932

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Jeppe Pedersen
Telefon: +45 40860158
E-mail: Jeppe.Pedersen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af sundhedsfaglige vikarer

Sagsnr.: 1-23-4-101-25-15
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79625000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring vedr. udbud af sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland.

Nærværende forhåndsmeddelelse benyttes for at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på høringsmaterialet.

Høringssvarene skal fremsendes senest mandag d. 20. maj 2019. Svarene kan sendes via

EU-Supply eller til jeppe.pedersen@stab.rm.dk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af sundhedsfaglige vikarer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79625000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører løbende levering af sundhedsfaglige vikarydelser til samtlige regionens sygehusenheder og institutioner.

For at sikre, at der ikke udelukkes tilbud pga. uhensigtsmæssige krav og for at få markedets kommentarer til det foreløbige materiale, igangsættes en høring af det foreløbige udbudsmateriale. Vi indbyder hermed potentielle tilbudsgivere til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Høringsmaterialet består af:

— Uddrag af udbudsbetingelser

— Udkast til kontrakt

— Kontraktbilag 3 – Tilbudsliste

Høringssvarene skal fremsendes senest mandag d. 20. maj 2019. Svarene kan sendes via

EU-Supply eller til jeppe.pedersen@stab.rm.dk.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/06/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2019