Usluge - 216317-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Usluge održavanja prometne signalizacije
NDBroj dokumenta216317-2019
PDDatum objave10/05/2019
OJBroj izdanja90
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaHrvatske autoceste d.o.o. (57500462912)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaUsluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan07/05/2019
DTRok05/06/2019
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a50232200 - Usluge održavanja prometne signalizacije
RCNUTS kodHR
IAInternetska adresa (URL)www.hac.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU