Radovi - 220583-2019

13/05/2019    S91    - - Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na željezničkoj pruzi

2019/S 091-220583

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 227-520209)

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
HŽ Infrastruktura d.o.o.
39901919995
Mihanovićeva 12
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravka Sovilj, Jasmina Prvonožec
Telefon: +385 14534258/+385 13782667
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefaks: +385 13783352
NUTS kod: HR04

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“

Referentni broj: 30-EU/18-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234100
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka za brzinu 160 km/h na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica koji uključuju radove na svim infrastruturnim podsustavima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/05/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 227-520209

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/06/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/06/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: