Usluge - 220884-2019

13/05/2019    S91

Hrvatska-Kutina: Usluge nadzora gradilišta

2019/S 091-220884

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 045-104318)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.moslavina-kutina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 5/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro),

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno Fidic modelu ugovora – Fidic Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno Fidic modelu ugovora – Fidic Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 045-104318

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij trošak / cijena [1]
Umjesto:

Cijena

Glasi:

Trošak

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: