Tjenesteydelser - 221181-2022

27/04/2022    S82

Danmark-København: Sundhedsvæsen i øvrigt

2022/S 082-221181

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk
Telefon: +45 72554339
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330155&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommende udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel, jf. tidligere forhåndsmeddelelse (2022/S 061-160663)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det forestående udbud omhandler behandling af stof- og alkoholmisbrug for indsatte i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling, jf. tidligere Forhåndsmeddelelse (2022/S 061-160663)

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet. Formålet med denne bekendtgørelse er følgende:

- At oplyse potentielle tilbudsgivere om et kommende informationsmøde,

- At orientere potentielle tilbudsgiver om at reserve uge 26 til mundligt præsentation af deres tilbud,

- At offentliggøre en vejledende tidsplan for ordregivers kommende udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel.

Informationsmødet:

Ordregiver vil i forbindelse med kommende udbud af misbrugsbehandling (i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel) afholde et informationsmøde.

Ordregiver vil på informationsmødet præsentere udbudsmaterialet, forklare baggrunden for udbuddet, formålet med den udbudte kontrakt, samt hvordan man afgiver tilbud. Tidpunktet for informationsmødet fremgår nedenfor.

Informationsmødet afholdes hos ordregiver den 12. maj 2022, kl. 9:00 - 11:30, på adressen Strandgade 100, 1401 København K. (Bemærk at udbuddet forventes at offentliggøres på TED den 9. maj 2022).

Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsmødet bedes tilmelding ske via udbudssystemet, EU-Supply, senest den 11. maj, kl. 12:00. Ved tilmelding bedes tilbudsgiver for hver af de tilmeldte oplyse navn, stillingsbetegnelse og firmatilknytning. Der må maksimalt deltage 2 personer fra hver tilbudsgiver.

Der kan stilles spørgsmål under mødet. Hvis ordregiver vurderer, at et spørgsmål ikke egner sig til besvarelse på mødet, vil ordregiver henvise tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt via udbudssystemet, EU-Supply.

Referat/præsentation fra informationsmødet vil efterfølgende blive delt via udbudssystemet, EU-Supply.

Præsentation af tilbud:

Tilbudsgiver vil efter tilbudsfristen blive inviteret til at give en mundtlig præsentation af indholdet af deres tilbud. Præsentationerne afholdes med hver enkelt tilbudsgiver - dette vil sige, at der ikke er mulighed for tilbudsgiverne til at overvære hinandens præsentationer. Præsentationen af tilbud giver tilbudsgiver mulighed for at præsentere deres tilbudsbesvarelse. Det er alene det der er indeholdt i det skriftlige tilbud, som må være genstand for den mundtlige præsentation, og formålet med præsentationen af tilbud er at understøtte ordregivers evaluering af det skriftlige tilbud. Såfremt præsentationen viser sig af væsentlig bedre eller ringere kvalitet end det skriftlige tilbud, kan dette have en indflydelse på evaluering af tilbuddet. Yderligere beskrivelse af tilbudspræsentationen og evalueringsmetoden som helhed vil fremgå at udbudsmaterialet.

Ordregiver forventer at afholde præsentationerne i uge 26. Tilbudsgiver skal derfor sørge for at reserve disse dage til præsentation af tilbud. Det specifikke tidspunkt for præsentationerne vil blive fastlagt efter tilbudsfrisen.

Præsentationerne vil foregå hos ordregiver på adressen Strandgade 100, 1401 København K

Tidsplan:

Udbudsbekendtgørelse fremsendes til TED-databasen den 9. maj 2022

Informationsmødet afholdes den 12. maj 2022, kl. 9.00 – 11.30

Tidsfrist for at indsende spørgsmål til udbuddet er 10. juni 2022

Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål er 14. juni 2022

Tilbudsfristen er den 21. juni 2022, kl. 12.00

Præsentation af tilbud afholdes i uge 26

Evaluering af tilbud foretages i uge 25 – uge 33

Udsendelse af underretninger forventes i uge 29

Kontraktindgåelse forventes i uge 30

Kontrakten forventes at træde i kraft den 1. januar 2023

Det bemærkes at tidsplanen er vejledende.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/05/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2022