Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 221671-2019

14/05/2019    S92    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Middelfart: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2019/S 092-221671

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.Middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
By: Fredericia
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.komudbud.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
By: Kolding
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.komudbud.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
By: Odense
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.komudbud.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
By: Randers
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.komudbud.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.komudbud.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
By: Vejle
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.komudbud.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1d4e0e2-9f81-4b04-8ee7-cf20e21788d5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1d4e0e2-9f81-4b04-8ee7-cf20e21788d5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1d4e0e2-9f81-4b04-8ee7-cf20e21788d5/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Skolemøbler

Sagsnr.: 2019-008094
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

KomUdbud udbyder rammeaftale på levering af skolemøbler, til de medlemskommuner der har tilsluttet sig udbuddet. Rammeaftalerne indgås med tre leverandører, som tilbyder møbler til skolebrug, under overskrifterne: Standard skolemøbler, opbevaring og Alternative skolemøbler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 63 360 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af skolemøbler til 7 kommuner i KomUdbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/12/2019
Slut: 14/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 09:47

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019