Usluge - 222915-2022

29/04/2022    S84

Italija-Ispra: Aktivnost praćenja žarišnih točaka u visokoj rezoluciji — Faza 2

2022/S 084-222915

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 025-059402)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.6 — Knowledge for Sustainable Development and Food Security
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Aktivnost praćenja žarišnih točaka u visokoj rezoluciji — Faza 2

Referentni broj: JRC/IPR/2022/OP/0002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72319000 Usluge dostavljanja podataka
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Aktivnost praćenja žarišnih točaka (Hot Spot Monitoring, HSM) u visokoj rezoluciji u okviru Globalnog praćenja kopna, odnosno komponente praćenja kopna programa Copernicus, pruža detaljne informacije o određenim područjima od interesa na kopnu, odgovaranje na ad-hoc zahtjeve i odgovaranje na određene korisničke zahtjeve u mapiranju prirodnih resursa.

Aktivnost HSM-a djeluje izvan teritorija EU-a i dopunjuje proizvode iz komponente globalnih operacija.

Ovim se okvirnim ugovorom uspostavlja osnova za proizvodnju takvih podataka i informacija na zahtjev, na različitim lokalnim razinama, te za njihovo stavljanje javnosti na raspolaganje na jednostavan način bez novčane naknade.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/04/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 025-059402

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/05/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 10/05/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 04/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 11/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: