Usluge - 223741-2021

04/05/2021    S86

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2021/S 086-223741

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 220-541566)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jasmina Prvonožec, Dubravka Sovilj
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 13782667/ +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.hzinfra.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac “

Referentni broj: 41-EU/20-JP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac. Projekt rekonstrukcije čine dva ugovora o građenju:

1.Ugovor za radove na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“,

2.Ugovor za radove na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/04/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 220-541566

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: