Varer - 224078-2019

15/05/2019    S93    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Hillerød: Bandager

2019/S 093-224078

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Michael Allerup
Telefon: +45 38665800
E-mail: michael.winther.allerup@regionh.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring vedr. udbud af kropsbårne hjælpemidler

Sagsnr.: 19031021
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141113
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med det kommende udbud af kropsbårne hjælpemidler til Region Hovedstaden sendes kravspecifikationerne i høring. Formålet med høringen er at sikre at kravene til de udbudte produkter er hensigtsmæssige, samt en bred konkurrence.

Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33183000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I høringen ønsker Region Hovedstaden at få input til de udarbejdede kravspecifikationer for at sikre en bred konkurrence, samt at kravene til de udbudte produkter er hensigtsmæssige.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen »Dokumenter« i regionens E-sourcing system CTM:

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/viewtransaction.asp?TID=212049&PAGE=/ctm/Publication/Management/TenderForms/184135/2

Bemærk at de vedlagte kravspecifikationer har flere faner som udgør hver deres delaftale og hvori kravene til de forskellige produkter fremgår.

Høringssvaret skal sendes via kommunikationsfunktionen i EU-supply. Det er muligt vedhæftet høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort og høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

Høringssvaret skal være Region Hovedstaeden i hænde senest den 27.5.2019 kl. 14:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres desuden opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Region Hovedstaden forbeholder sig ret til at ændre i de foreløbige kravspecifikationer forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/05/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019