Varer - 224079-2019

15/05/2019    S93    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Industrirobotter

2019/S 093-224079

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: David Elsner
E-mail: amgros@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Automatisk lager- og plukkerobot til opbevaring og dispensering af hele lægemiddelpakninger

Sagsnr.: 2019-0312
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42997300 Industrirobotter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter.

Amgros forbereder i samarbejde med Sygehusapotekerne i Danmark et eventuelt kommende udbud om indkøb af automatisk lager- og plukkerobot til opbevaring og dispensering af hele lægemiddelpakninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Amgros er i samarbejde med Sygehusapotekerne i Danmark ved at afdække markedet for automatiske lager- og plukkerobotter til opbevaring og dispensering af hele lægemiddelpakninger. Det er ikke til dosisdispensering, medicinskab eller lign. Kontrakten forventes også at inkludere test, validering og integration til sygehusapotekernes ERP-system, Apovision.

Formålet er at udarbejde business cases og fastlægge om indkøb, implementering og validering af automatisk lager- og plukkerobotter på sygehusapotekerne er investeringseffektiv.

Denne afdækning kan føre til beslutning om indkøb af løsning, men der er ikke truffet beslutning om der skal gennemføres et eller flere udbud.

Som en del af markedsafdækningen, vil Amgros gennemføre en indledende markedsundersøgelse. Hensigten med markedsundersøgelsen er at indhente informationer fra en eller flere leverandører af automatiske lager- og plukkerobotter for at indsamle relevante info til udarbejdelse af disse business cases. Ligeledes vil der kunne blive inkluderet besøg hos en eller flere leverandører og referenceapoteker. Markedsundersøgelsen skal ligeledes give indsigt i, hvilket omkostningsniveau, der vil kunne forventes i forbindelse med et eventuelt indkøb af automatiske lager- og plukkerobotter, hvorfor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at oplyse om værdi af eventuel kommende kontrakt. Der er heller ikke endnu taget stilling til, om kontrakten skal opdeles i delkontrakter.

Markedsundersøgelsen forventes at blive afsluttet i 3. eller 4. kvartal 2019, men tidsplanen vurderes løbende.

Nærmere oplysninger om markedsundersøgelsen vil blive offentliggjort på følgende side: https://amgrosdk.sharepoint.com/sites/offentlig/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?cid=9e8374a5-d837-4599-bce9-ef54af9edf52&RootFolder=%2Fsites%2Foffentlig%2FDelte%20dokumenter%2FPlukkerobot%20til%20dispensering%20af%20l%C3%A6gemiddelpakninger&FolderCTID=0x01200021BF977F4D89B04BB8D26A3DDEF00106 ("Markedsundersøgelsessiden"). Ved at sende en mail til DEL@amgros.dk kan man vi tilsendt linket i en mail, så det er nemmere at tilgå.

Der vil endvidere løbende på Markedsundersøgelsessiden blive offentliggjort meddelelser og informationer om markedsundersøgelsen og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende opdateret på Markedsundersøgelsessiden. Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsundersøgelse, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort medio 2020, hvis det forberedende arbejde resulterer i en beslutning om at indkøbe automatiske lager- og plukkerobotter.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/07/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros’ eventuelle kommende udbud af automatisk lager- og plukkerobot. I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelsen for det eventuelle udbud vil blive offentliggjort ved publiceringen af udbuddet, og at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019