TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 224718-2017

14/06/2017    S112

Belgien-Bruxelles: Vedligeholdelse og drift af almindeligt sikkerhedsudstyr på Europa-Parlamentets arbejdssted i Luxembourg

2017/S 112-224718

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, direction générale de la sécurité et de la protection
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: unité «Budget»
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2482
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse og drift af almindeligt sikkerhedsudstyr på Europa-Parlamentets arbejdssted i Luxembourg.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50610000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne opfordring til afgivelse af bud er opdelt i 2 hovedopgaver:

vedligeholdelse af almindeligt sikkerhedsudstyr: Dette indebærer udførelse af alle niveauer af vedligeholdelse på almindeligt sikkerhedsudstyr.

drift af almindeligt sikkerhedsudstyr: Denne opgave omfatter hovedsageligt overvågning af installationernes drift, såvel som deres konfigurering og backup af data og/eller opsætning af udstyr og systemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter forskellige former for teknologi/udstyr som følger:

— adgangskontrolsystemer og forvaltning af adgangskort

— system til bekæmpelse af indbrud

— videoovervågningssystem

— forvaltningssystem til nødudgange

— sikkerhedssystem for internt samtaleanlæg

— indgangskontrolsystemer

— nøgleforvaltningssystem

— elektronisk låsesystem

— pengeskabe og pansrede skabe

— eksplosimeter

— radiokommunikationssystem

— forvaltningssystem til patruljering.

De forventede opgaver og aktiviteter er som følger:

— overvågning af installationerne

— forebyggende, udbedrende og betinget vedligeholdelse (uanset hvilket niveau)

— levering af tilkaldetjenester og beredskabsteams

— lette og tunge værktøjer

— levering af materialer og forbrugsartikler

— opsætning, forvaltning og vedligeholdelse af lagerbeholdninger for forbrugsartikler og reservedele (uanset niveau af vedligeholdelse)

— forberedelse af forskellige dokumenter til overvågning af tjenesteydelser, der leveres af kontrahenten

— drift og vedligeholdelse af forvaltningsværktøjer og drift af software til det computerbaserede vedligeholdelses-/forvaltningssystem (computerized maintenance management system – CMMS)

— rengøring af udstyr samt af udstyrsrummene, der leveres

— alle opgaver og aktiviteter relateret til vedligeholdelse

— eventuel installation og fjernelse af dosimetre

— lastning af udstyr

— opdatering af planer og andre dokumenter relateret til de tekniske installationer (rapporter, statistikker, fortegnelser, osv.)

— bistand og levering af støtte, som Europa-Parlamentet anser for nødvendig for alle aktiviteter vedrørende opgradering af installationer, opsætning af nye installationer eller udstyr og inspektion eller kontrol heraf.

Se udbudsmateriale og bilag.

Kontrakten har en anslået værdi på 2 000 000–2 500 000 EUR for den samlede kontraktvarighed (48 måneder). Ikke-bindende skøn.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se det administrative udbudsmateriale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2017
Tidspunkt: 10:30
Sted:

i Bruxelles: rue Wiertz 50, 1047 Brussels, room WIE-0U030 (ground floor);

i Luxembourg (videokonference): plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer (KAD) Building, room 01G032.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

For at undgå at blive nægtet adgang skal tilbudsgivere, der ønsker at deltage i åbning af bud (højst 2 personer), sende deres bekræftelse senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene pr. e-mail til: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu vedlagt en kopi af et identifikationsdokument på deltagerne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

De pågældende tjenestegrene i Europa-Parlamentet vil tilrettelægge et obligatorisk besøg på stedet. Økonomiske aktører, der ønsker at deltage i besøger skal:

møde op på den følgende adresse 30.6.2017 (9:30):

Europa-Parlamentet, entrée principale du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Bud afgivet af økonomiske aktører, som ikke deltog i det obligatoriske besøg på stedet, vil blive automatisk blive afvist.

Hver tilbudsgiver kan højst være repræsenteret af 3 personer. Navn og stillingsbetegnelse for deltagerne skal senest 2 arbejdsdage før besøget indgives til følgende e-mail-adresse: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

I løbet af besøget på stedet vil tilbudsgiverne have mulighed for at stille spørgsmål, de finder relevante og nyttige i forbindelse med udarbejdelse af et bud. Der vil dog blive givet yderligere tid indtil 5.7.2017 (13:00) til at stille yderligere spørgsmål pr. e-mail udelukkende til den følgende adresse: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Europa-Parlamentet udsteder en attest på deltagelse til hver tilbudsgiver og udarbejder en rapport om besøget på stedet, inklusive de yderligere spørgsmål og svar, som sendes pr. e-mail til alle deltagerne senest 11.7.2017.

Alle rejseomkostninger i forbindelse med besøget på stedet skal afholdes af tilbudsgiverne og kan ikke refunderes af Europa-Parlamentet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: 2525
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: 2525
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2017