Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 227029-2017

15/06/2017    S113

Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2017/S 113-227029

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden Psykiatri
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kristineberg 3
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Richter Danielsen
E-mail: hrd@khr.dk
Telefon: +45 41217060
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ny retspsykiatri Sct. Hans, Roskilde — Delentreprise 1 — 15.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ny Retspsykiatri Sct. Hans etableres på et område der afgrænses af Lindegårdsparken, Bistrup Allé, Boserupvej og en fredningslinje mod vest. Byggegrunden, der skråner 12 meter ned i nordøstlig retning mod Roskilde Fjord, udgør ca. 40.100 m2 og byggeri ca. 20.714 m2. Byggeriet rummer overordnet 126 sengestuer fordelt på 4 sengeenheder. Centralt beliggende i direkte forlængelse af Tofteparken placeres en ankomstbygning og på begge sider af denne grupperes to sengeenheder mod nord og to sengeenheder mod syd. Mellem disse etableres en stor aktivitetshave der omkranses af indendørs forbindelsesgang mod øst og perimetermur mod vest. I både ankomstbygning og sengeenhederne etableres lukkede gårdhaver for patienter og personale. For at sikre konkurrence og brug af relevante kompetencer er udbuddet opdelt i 16 delentrepriser, idet delentreprise nr. 1-15 er omfattet af dette udbud, mens delentreprise nr. 16 udbydes særskilt som et udbud med forhandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 362 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Etablering og drift af byggeplads (Y01)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y01 — Byggeplads entreprisen omfatter etablering og drift af byggeplads. Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Anlægsgartnerarbejder (Y30)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y30 — Anlægsgartner entreprisen omfatter etablering af befæstede arealer og beplantning samt inventar i forskellige udendørsanlæg, desuden grønne tage. Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygningsarbejder — grundmodning og råhus (Y40)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44130000 Hovedkloakledninger
45262300 Betonarbejder
45262311 Råbyggeri af beton
45211310 Byggearbejde: badeværelser
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
44233000 Trapper
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y40 — Råhus entreprisen omfatter grundmodning, hovedforsyninger og hovedkloak, beton montage og leverancer — både in-situ og elementer, badekabiner, konstruktionsstål, trapper i beton og stål, membra-ner og vandtætning. Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 92 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygningsarbejder — murerentreprise (Y50)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262520 Murerarbejde
45262521 Skalmuringsarbejde
45431000 Flisearbejde
45431100 Lægning af gulvfliser
45431200 Opsætning af vægfliser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y50 — Murer entreprisen omfatter op muring af lecafundamenter og skalmur udvendigt samt indvendige letbetonvægge og flisearbejder på vægge og gulve. Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygningsarbejder — komplimentering (Y60)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45324000 Opsætning af gipsplader
44221200 Døre
45421131 Isætning af døre
44112300 Indvendige vægge
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y60 — Kompletterings entreprisen omfatter indvendige arbejder med gipsvægge, lofter i forskellige systemer, glasvægge og indvendige døre.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygningsarbejder — maler (Y80)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
45452000 Udvendig rengøring af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y80 — Maler entreprisen omfatter malerarbejde, indvendige fugearbejder samt bygningsrengøring.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygningsarbejder — lukning (Y93)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45443000 Facadearbejde
45421131 Isætning af døre
45261410 Isolering af tag
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y93 — Luknings entreprisen omfatter facadeelementer, udvendige døre og vinduer, tagisolering, tagbelægning og udvendige fuger.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygningsarbejder — gulve og undergulve (Y100)

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45432100 Lægning og belægning af gulve
45432130 Belægning af gulve
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y100 — Gulv entreprisen omfatter cementbaserede undergulve, stengulve, gulvbelægninger af banevare samt malede gulve.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Installationer — VVS-installationer (Y170)

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232460 Arbejder i forbindelse med sanitetsinstallationer
45332200 Sanitetsinstallationer
45332400 Arbejde i forbindelse med installation af sanitetsudstyr
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y170 — VVS entreprisen omfatter vand, varme, sanitet samt brandlukninger.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Installationer — ventilation (Y180)

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y180 — Ventilations entreprisen omfatter mekaniske ventilationsanlæg.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Installationer — El-arbejder (Y190)

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45317000 Øvrige elinstallationer
45313100 Installation af elevator
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y190 — El entreprisen omfatter stærk- og svagstrømsinstallationer, elevator anlæg, solcelle anlæg, IT og tele-foni samt elinstallationer i terræn.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Installationer — bygningsautomation (Y192)

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y192 — Bygningsautomatik entreprisen omfatter CTS anlæg.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Installationer — sikring (Y195)

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45343000 Installationer til brandsikring
45343100 Brandsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y195 — sikring og brand entreprisen omfatter ADK, TVO, ABA, ABDL mv.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fast inventar og udstyr (Y240)

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45421151 Montering af indbyggede køkkener
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y240 — Fast inventar entreprisen omfatter køkkener, garderober, hårde hvidevarer mv.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Specialinventar (Y250)

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise Y250 — Special inventar entreprisen omfatter inventar i patientstuer og faste møbler i fællesområder.

Opgaven er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen agter at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale, der vil blive opfordret til at afgive et tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed, overstiger 5, vil Regionen foretage en udvælgelse af de bedst egnede virksomheder på baggrund af en samlet vurdering af de oplyste referencer jf. pkt. III.1.3) ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier:

Udvælgelse som sikrer det bedst mulige konkurrencefelt, hvor konkurrenter har den bredeste erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, idet det tillægges særlig vægt at

i) referencer illustrerer opførelse af byggeri inden for psykiatri eller tilsvarende,

ii) referencer illustrerer erfaring med byggeri i stor/fagentreprise, og at

iii) referencer illustrerer ansøgers erfaring med håndtering af data via en elektronisk fællesmodel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via det elektroniske udbudssystem RIB-Udbudsportal. Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på RIB-Udbudsportal, ligesom al kommunikation samt aflevering af prækvalifikationsanmodning og tilbud skal ske via RIB-Udbudsportal. Pkt. VI.3) indeholder en klar beskrivelse af, hvordan adgang til RIB-Udbudsportal kan opnås af alle interesserede virksomheder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som afleveringskrav for prækvalifikation udfylde og uploade følgende dokumenter på RIB Udbudsportal under »Aflevering af tilbud«, maks. 1 stk. dokument under hvert afleveringskrav:

1. ESPD som xml-fil som er offentliggjort på RIB-Udbudsportal. Ansøger skal downloade filen og via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da, »Importere ESPD« og udfylde denne.

Fra hjemmesiden eksporteres den udfyldte »espd-response« fil retur til egen PC, hvorfra den bliver uploadet på RIB Udbudsportal.

Alle punkter og afsnit i ESPD skal være udfyldt.

Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium), skal ovenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

Supplerende ESPD'ere skal uploades under »Supplerende filer«

Under »Supplerende filer« kan ansøger uploade supplerende dokumentation, såfremt ansøger har behov herfor af nedenstående årsager:

2. Ansøger skal overholde de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudsloven § 135. Ansøger skal endvidere overholde de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudsloven § 136. Endelig skal ansøger overholde udelukkelsesgrunden, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4) om deltagelse i konkurrencefordrejende virksomhed (Kartelvirksomhed).

Som dokumentation for at ansøger ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af udbudsloven §§ 135-136, skal den vindende tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Self-cleaning;

Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 4), såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumenta-tion for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommen-de er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal indeholde oplysning om følgende for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår:

1) Nettoomsætning

2) Egenkapital

Særligt om basering på andre enheders formåen:

Såfremt den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del i forhold til opfyldelse af Regionens mindstekrav for udvælgelse, skal ansøgning vedlægges en separat ESPD for denne underleverandør.

Ansøgning skal endvidere være vedlagt en erklæring om, at ansøger faktisk råder over kapaciteten hos den støttende enhed, som er juridisk forpligtet over for ansøger. En sådan erklæring skal være udformet i overensstemmelse med støtteerklæringen i Bilag 2, som finders på RIB-Udbudsportal.

Såfremt ansøger benytter en underleverandør, som ansøger ikke baserer sin formåen på, skal ansøgning ikke vedlægges en separat ESPD for sådanne underleverandører.

Der kræves ingen særlig retlig form til organisering af en ansøger, idet ansøger kan bestå af et konsortium forstået som en sammenslutning af flere virksomheder. Samtlige deltagere i et konsortium skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Ansøgning skal indeholde en erklæring herpå som er underskrevet af deltagerne i konsortiet, idet erklæring skal være udformet i overensstemmelse med indholdet af den konsortie-erklæring i Bilag 3, som findes på RIB-Udbudsportal.

Endvidere skal hver deltager i sammenslutningen udfylde en separat ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at ansøger som minimum har haft følgende nettoomsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår:

Entreprise 1: Etablering og drift af byggeplads (Y01): 39 mio.kr.

Entreprise 2: Anlægsgartnerarbejdet (Y30): 26 mio. kr.

Entreprise 3: Bygningsarbejder — grundmodning og råhus (Y40): 130 mio. kr.

Entreprise 4: Bygningsarbejder — murerentreprise (Y50): 27 mio. kr.

Entreprise 5: Bygningsarbejder — komplementering (Y60): 53 mio. kr.

Entreprise 6: Bygningsarbejder — maler (Y80): 14 mio. kr.

Entreprise 7: Bygningsarbejder — lukning (Y93): 54 mio. kr.

Entreprise 8: Bygningsarbejder — gulve og undergulve (Y100): 15 mio. kr.

Entreprise 9: Installationer — VVS-installationer (Y170): 40 mio. kr.

Entreprise 10: Installationer — ventilation (Y180): 30 mio. kr.

Entreprise 11: Installationer — El-arbejder (Y190): 43 mio. kr.

Entreprise 12: Installationer — bygningsautomation (Y192): 11 mio. kr.

Entreprise 13: Installationer — sikring (Y195): 20 mio. kr.

Entreprise 14: Fast inventar og udstyr (Y240): 7 mio. kr.

Entreprise 15: Specialinventar (Y250): 8 mio. kr.

Det er et mindstekrav, at ansøger har en positiv egenkapital (forstået som forholdet mellem aktiver og passiver) for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Der skal derfor fremlægges oplysning om nettoomsætning for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår inden for de delaftaler, der ansøges om prækvalifikation til.

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysning om den efterspurgte nettoomsætning og det efterspurgte nøgletal.

Som dokumentation for overholdelse af mindstekrav, skal den vindende tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede nettoomsætning og egenkapital.

Med henvisning til udbudsloven § 151, stk. 2 forbeholder ordregiver sig dog retten til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode de deltagende virksomheder om at fremlægge den krævede dokumentation inden for en passende fastsat frist, når dette vurderes nødvendigt for en korrekt gennemførelse af udbudsprocessen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal indeholde oplysning om ansøgers udførelse af lignende opgaver som den udbudte i form af referencebeskrivelser. Der må maksimalt beskrives 5 referencer. I det omfang ansøgning indeholder flere end 5 referencer, vil alene de 5 første referencer blive tillagt betydning.

Såfremt den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del i forhold til opfyldelse af Regionens mindstekrav for udvælgelse, skal ansøgning vedlægges en separat ESPD for denne underleverandør.

Ansøgning skal endvidere være vedlagt en erklæring om, at ansøger faktisk råder over kapaciteten hos den støttende enhed, som er juridisk forpligtet over for ansøger. En sådan erklæring skal være udformet i overensstemmelse med støtteerklæringen i Bilag 2, som finders på RIB-Udbudsportal.

Såfremt ansøger benytter en underleverandør, som ansøger ikke baserer sin formåen på, skal ansøgning ikke vedlægges en separat ESPD for sådanne underleverandører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger inden for de seneste 3 år har udført mindst 1 opgave, som for så vidt angår indhold og kompleksitet svarer til den udbudte.

Regionen forbeholder sig ret til at kontakte kunden med henblik på verificering af oplysninger i referencebeskrivelsen.

Referencebeskrivelsen skal allerede vedlægges i anmodningen, idet referencer danner grundlag for udvælgelse af de bedste egnede ansøgere.

Ordregiver ser gerne, at ansøger ud for hver reference oplyser følgende:

— Beskrivelse af lignende opgave

— Navn på kunde/bygherre samt kontaktoplysninger

— Tidspunkt for udførelsen

— Størrelse (m2 + entreprisesum)

— Ansøgers rolle under opgavens udførelse

— Oplysning om hvorvidt der under byggeri blev benyttet en elektronisk fællesmodel til håndtering af data.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder vilkår om, at der ikke må benyttes underentreprenører, der ville have været udelukket fra at afgive tilbud som følge af udelukkelsesgrunde, der er gældende i dette udbud jf. udbudslovens §§ 135 — 137 og pkt. VI.3 nedenfor. Der henvises endvidere til kontraktens regulering vedrørende benyttelse af praktikanter samt krav til lønvilkår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/07/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alene de aktører, der har ansøgt om prækvalifikation og overholder Regionens minimumskrav om 1) Manglende tilstedeværelse af udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr.4), 2) Opfyldelse af mindstekrav til nettoomsætning (se oplistning af forskellige krav pr. delaftale i pkt. III samt positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår samt 3) udførelse af mindst 1 opgave som svarer til den udbudte for så vidt angår indhold og kompleksitet og er bedst egnede prækvalificeres og vil blive opfordret til at afgive tilbud. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 4) med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation. for, at denne er pålidelig jf. udbudslovens § 138. Inden tildeling skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægge dokumentation for oplysninger i ESPD jf. udbudslovens §§151-152, jf. § 153.

Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse, være offentligt tilgængeligt via http://www.rib-software.dk/udbudsportal uden brug af login. Ansøgning om prækvalifikation kan kun afleveres via login på RIB Udbudsportal: http://www.rib-software.dk/udbudsportal med en RIB-brugerprofil. Såfremt man ikke har en RIB-brugerprofil med brugernavn og password til RIB Udbudsportal, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte inde fra den offentligt tilgængelige udbudsportal RIB.

Prækvalifikationen har RIB nr. TN 591028. Ansøger vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det nødvendige password skal oprettes.

Efter endt godkendelse, foretages der log-in på http://www.rib-software.dk/udbudsportal med det nye brugernavn og password. Er man i forvejen bruger på RIB Udbudsportal og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende. Herefter vil der være adgang til nærværende udbud, under fanen »Udbudsportal«.

Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger vedrørende udbudsmaterialet og det udbudte arbejde ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål.

Spørgsmålene skal udarbejdes på dansk og stilles skriftligt igennem RIB Udbudsportal på http://www.rib-software.dk/udbudsportal.

Spørgsmål uploades under menuen »Spørgsmål og svar« at aktivere ikon »Nyt Spørgsmål« og udfylde spørgefeltet.

Ovennævnte frist er angivet af praktiske årsager. Spørgsmål skal dog under alle omstændigheder være stillet i så god tid, at ordregiver kan besvare dem senest 6 dage inden udløbet af den fastsatte frist.

Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom med besvarelsen af de stillede spørgsmål via RIB-Udbudsportal.

Ordregiver vil i øvrigt bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende via RIB-Udbudsportal og inden for 5 arbejdsdage. Besvarelse af spørgsmål vil blive uploadet på RIB-Udbudsportal.

Der vil blive afholdt et orienteringsmøde den 21. juni 2017 kl. 10 på Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling R, »Kurhussalen«, Kurhusvænge via Bistrup Allé, 4000 Roskilde, hvor alle interesserede har mulighed for at høre nærmere om den udbudte opgave med fokus på prækvalifikation. Mødet vil foregå på dansk. På mødet vil ordregiver komme med en overordet redegørelse for udbudsforretningens baggrund, formålet med udbuddet samt de udbudte entrepriser opdelt på individuelle delkontrakter. Der vil endvidere blive givet en generel orientering om udbudsmaterialets udformning og den planlagte udbudsprocedure, herunder adgangen til at stille skriftlige spørgsmål. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes deltagerne tilmelde sig for deltagelse, idet tilmelding skal ske til udbuddets kontaktperson som angivet i pkt. I.1).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer) gælder følgendeklagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørteansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1.

— Øvrige klager over udbud skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fradagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende omkontraktens indgåelse jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2017