Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 229594-2016

06/07/2016    S128

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2016/S 128-229594

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34051178
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Helsbøl
E-mail: ndis@digst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/NemID/NemID-naeste-generation
Internetadresse for køberprofilen: http://www.digst.dk/Servicemenu/English/Digitisation/Digital-Signature
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Næste generations nationale digitale identitets- og signaturløsning i Danmark (NDIS).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Pengeinstitutterne i Danmark og Digitaliseringsstyrelsen samarbejder om at udbyde næste generations nationale digitale identitets- og signaturløsning i Danmark til afløsning af den nuværende NemID løsning. Løsningen skal bruges i såvel den private som den offentlige sektor. Løsningen forventes at bestå af følgende dele:

— Identifikation og autentifikation, herunder håndtering af den samlede livscyklus for identiteter og deres akkreditiver.

— Avanceret elektronisk signatur med henblik på at understøtte sikker håndtering af elektronisk signering af dokumenter/data.

— Klientfunktionalitet med henblik på at håndtere brugervendt funktionalitet og anvendelse i forbindelse med log-in og signering.

— Certificeringscenter funktionalitet med henblik på at understøtte Public Key Infrastructure (PKI) i løsningen.

— Systemintegrationsfunktionalitet for at sikre at samtlige ovenfor nævnte funktionaliteter kan tilpasses til og integreres i det omkringliggende systemlandskab.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der er ikke taget endelig stilling til opdelingen i delkontrakter. Markedsdialogen forventes at kunne give viden om, hvad der kan være den mest hensigtsmæssige opdeling.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Identifikation og autentifikation

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Identifikation og autentifikation, herunder håndtering af den samlede livscyklus for identiteter og deres akkreditiver. Certificeringscenter funktionalitet med henblik på at understøtte Public Key Infrastructure (PKI) i løsningen. Systemintegrationsfunktionalitet for at sikre tilpasning til og integration i det omkringliggende systemlandskab.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Avanceret elektronisk signatur

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Avanceret elektronisk signatur med henblik på at understøtte sikker håndtering af elektronisk signering af dokumenter/data. Systemintegrationsfunktionalitet for at sikre tilpasning til og integration i det omkringliggende systemlandskab. Pengeinstitutterne forventes ikke at skulle anvende denne funktionalitet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Klientfunktionalitet

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Klientfunktionalitet med henblik på at håndtere brugervendt funktionalitet og anvendelse i forbindelse med log-in og signering i offentlige løsninger samt evt. løsninger, der udbydes af tredjeparter. Systemintegrationsfunktionalitet for at sikre tilpasning til og integration i det omkringliggende systemlandskab. Pengeinstitutterne forventes ikke at skulle anvende denne funktionalitet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Med denne forhåndsmeddelelse opfordres potentielle dialogparter til at anmode om deltagelse i en markedsdialog om den nævnte løsning. Dialogmøder forventes afholdt i perioden sept./okt. 2016. Potentielle dialogparter bedes anmelde deres interesse ved at sende en mail til ndis@digst.dk senest den 15.8.2016 sammen med en kort beskrivelse af erfaringer med projekter af lignende karakter inden for enten den offentlige, finansielle eller tilsvarende sektorer, samt kontaktoplysninger til referenceperson på kundesiden. Der tages forbehold for at reducere antallet af dialogparter, såfremt der modtages et større antal anmodninger om deltagelse i markedsdialog. Dialogen afholdes som udgangspunkt på dansk. Engelsk tilbydes hvis ønsket.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2016