Tjenesteydelser - 230763-2020

19/05/2020    S97

Luxembourg-Luxembourg: Mobilkommunikation

2020/S 097-230763

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 047-109778)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mobilkommunikation

Sagsnr.: AO 713
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64212000 Mobiltelefontjeneste
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud sigter mod tildeling af en enkelt rammetjenesteydelsesaftale vedrørende levering af mobiltelefonitjenester og tilhørende udstyr. Der skal som minimum leveres følgende mobilkommunikationstjenester: talekommunikation, datakommunikation, tekstmeddelelser (SMS).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 047-109778

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 05/06/2020
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 08/06/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: