Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 231543-2022

03/05/2022    S86

Italija-Ispra: Usluge prikupljanja, prijevoza, prijenosa, sortiranja i odlaganja krutog otpada sličnog komunalnom i sanitarnom/bolničkom otpadu nastalog na lokaciji JRC-a, Ispra (VA) i pripadajućih dijelova

2022/S 086-231543

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10946
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge prikupljanja, prijevoza, prijenosa, sortiranja i odlaganja krutog otpada sličnog komunalnom i sanitarnom/bolničkom otpadu nastalog na lokaciji JRC-a, Ispra (VA) i pripadajućih dijelova

Referentni broj: JRC/IPR/2022/OP/0641-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90500000 Usluge u vezi s otpacima i otpadom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

JRC proizvodi mnogo vrsta posebnog otpada, opasnog i neopasnog, navedenog u nastavku, proizašlog iz aktivnosti istraživanja i podrške koje se odvijaju u njegovim prostorijama – radnje održavanja, izgradnja, mehaničke radionice, uredi, kantine, kafić, Club House, vanjske rezidencije, vrtić, klinički laboratoriji itd. – i kojim treba upravljati te koji treba premjestiti i odložiti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90500000 Usluge u vezi s otpacima i otpadom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIJA

II.2.4)Opis nabave:

Usluge prikupljanja, prijevoza, prijenosa, sortiranja i odlaganja krutog otpada sličnog komunalnom i sanitarnom/bolničkom otpadu nastalog na lokaciji JRC-a, Ispra (VA) i pripadajućih dijelova.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/05/2022

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se prijave na adresu navedenu u odjeljku I.3) kako bi bili obaviješteni kada su poziv na nadmetanje i sva dokumentacija o nabavi, uključujući upute za nadmetanje, objavljeni.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/04/2022