Varer - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgien-Bruxelles: Produktion, muligheder for prioriteret indkøb samt levering af Covid-19-vacciner, herunder tilpassede vacciner til SARS-CoV-2-varianter og pædiatriske formuleringer af sådanne vacciner for EU-medlemsstater

2021/S 089-231901

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: B232 5/P047
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Produktion, muligheder for prioriteret indkøb samt levering af Covid-19-vacciner, herunder tilpassede vacciner til SARS-CoV-2-varianter og pædiatriske formuleringer af sådanne vacciner for EU-medlemsstater

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33651600 Vacciner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er fremstilling, muligheder for prioriteret indkøb samt levering af mRNA-baserede Covid-19-vacciner udviklet og fremstillet af BioNTech-Pfizer til de deltagende medlemsstater samt tilpassede vacciner til SARS-CoV-2-varianter og pædiatriske formuleringer af sådanne vacciner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33651600 Vacciner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst punkt II.1.4) i denne bekendtgørelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: I overensstemmelse med opfordringen til at forhandle / Vægtning: 90
Pris - Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens maksimale værdi, der er angivet i punkt II.1.7), vil ikke blive nævnt i bekendtgørelsen om indgåede kontrakter på grund af artikel 163.3 i finansforordningen. Der bør derfor ses bort fra den værdi, der er anført i punkt II.1.7) og V.2.4).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Det ser i øjeblikket ud til, at BioNTech/Pfizer er den eneste ansøger, der på pålidelig vis kan levere et meget stort antal EU-producerede doser af en effektiv, sikker og fleksibel vaccine, der giver immunitet over for SARS-CoV-2.

Kommissionen skal desuden sikre indkøb af vaccinen på forhånd for at få en rettidig levering, hvilket er afgørende for tilrettelæggelsen af den omfattende vaccinationskampagne.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pfizer Inc.
By: New York
NUTS-kode: US United States
Land: USA
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BioNTech Manufacturing GmbH
By: Mainz
NUTS-kode: DE Deutschland
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021