Roba - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgija-Bruxelles: Proizvodnja, mogućnosti prioritetne kupnje i nabava cjepiva protiv bolesti Covid-19, uključujući prilagođena cjepiva za varijante virusa SARS-CoV-2 i pedijatrijske formulacije takvih cjepiva za države članice EU-a

2021/S 089-231901

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: B232 5/P047
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Proizvodnja, mogućnosti prioritetne kupnje i nabava cjepiva protiv bolesti Covid-19, uključujući prilagođena cjepiva za varijante virusa SARS-CoV-2 i pedijatrijske formulacije takvih cjepiva za države članice EU-a

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33651600 Cjepiva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog nadmetanja proizvodnja, mogućnosti prioritetne kupnje i nabava cjepiva protiv bolesti Covid-19 temeljenih na mRNK, koja je razvilo i proizvelo poduzeće BioNTech-Pfizer, za sudjelujuće države članice, te prilagođenih cjepiva za varijante virusa SARS-CoV-2 i pedijatrijskih formulacija takvih cjepiva.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33651600 Cjepiva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti točku II.1.4) ove obavijesti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Vastavalt läbirääkimiskutsele / Ponder: 90
Cijena - Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Najveća vrijednost ugovora iz točke II.1.7) neće biti navedena u obavijesti o dodjeli ugovora zbog članka 163. stavka 3. Financijske uredbe. Vrijednost navedena u odjeljcima II.1.7) i V.2.4) stoga se treba zanemariti.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku
  • Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:
    • nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga
  • Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi
Objašnjenje:

Trenutačno se čini da je BioNTech/Pfizer jedini natjecatelj koji može pouzdano isporučiti veliki broj doza koje se proizvode u EU-u u pogledu učinkovitog, sigurnog i prilagodljivog cjepiva kojim se omogućava imunost na SARS-CoV-2.

Osim toga, Komisija mora unaprijed osigurati kupnju cjepiva kako bi joj se pravovremeno isporučilo, što je potrebno za organiziranje kampanje cijepljenja velikih razmjera.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/05/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Pfizer Inc.
Mjesto: New York
NUTS kod: US United States
Država: Sjedinjene Američke Države
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: BioNTech Manufacturing GmbH
Mjesto: Mainz
NUTS kod: DE Deutschland
Država: Njemačka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/05/2021