Tjenesteydelser - 232131-2018

31/05/2018    S102    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Mobilitetsordning for kunstnere og/eller kulturfagfolk

2018/S 102-232131

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE100

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mobilitetsordning for kunstnere og/eller kulturfagfolk

Sagsnr.: EAC/18/2018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79419000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddets hovedformål vil være at bane vejen for en mobilitetsordning i de kreative og kulturelle sektorer fra 2021 og fremad som del af den næste generation af EU-programmer. De specifikke mål er:

1) at udforske og analysere betingelserne for oprettelsen af en vellykket og bæredygtig ordning, der gør det muligt for individer at deltage i et grænseoverskridende mobilitetsprojekt,

2) foreslå og afprøve en finansieringsordning for individuel mobilitet til kunstnere og/eller kulturprofessionelle,

3) fremsætte konklusioner og anbefalinger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE
Hovedudførelsessted:

Den Europæiske Union. Se udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddets hovedformål vil være at bane vejen for en mobilitetsordning i de kreative og kulturelle sektorer fra 2021 og fremad som del af den næste generation af EU-programmer. De specifikke mål er:

1) at udforske og analysere betingelserne for oprettelsen af en vellykket og bæredygtig ordning, der gør det muligt for individer at deltage i et grænseoverskridende mobilitetsprojekt,

2) foreslå og afprøve en finansieringsordning for individuel mobilitet til kunstnere og/eller kulturprofessionelle,

3) fremsætte konklusioner og anbefalinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Programmet »Et kreativt Europa«
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se del 4.4. Udvælgelseskriterier i udbudsmaterialet i udbud nr. EAC/18/2018.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgien

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn, fødselsdato, identifikations- eller pasnummer og dets gyldighedsdato for repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu med udbuddets referencenummer i emnefeltet i e-mailen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives anmodning om annullering af tildelingsbeslutningen senest 2 måneder efter meddelelsen om denne. Enhver fremsat anmodning og eventuelle svar fra os eller klager over eventuel forsømmelse, vil hverken have til formål eller kunne bevirke opsættelse af fristen for indgivelse af en anmodning om annullering, eller at der påbegyndes en ny frist for indgivelse af en anmodning om annullering. Organet med ansvar for at behandle annulleringsprocedurer er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2018