TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 232310-2020

20/05/2020    S98

Luxembourg-Luxembourg: Aktuarmæssige beregninger af sociale ydelser til EU-institutionernes personale

2020/S 098-232310

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 088-209560)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat — Directorate C, Macroeconomic Statistics
Postadresse: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aktuarmæssige beregninger af sociale ydelser til EU-institutionernes personale

Sagsnr.: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66519600 Aktuarvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aktuarmæssige beregninger af sociale ydelser til EU-institutionernes personale.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 088-209560

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.5)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået samlet værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 1 150 000,00 EUR

Læses:

Værdi eksklusive moms: 1 183 000,00 EUR

Afsnit nummer: II.2.6)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 1 150 000,00 EUR

Læses:

Værdi eksklusive moms: 1 183 000,00 EUR

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 03/07/2020
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 07/07/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilføjelse af en opgave. Udbudsmaterialet er blevet opdateret i overensstemmelse hermed.