Tjenesteydelser - 233044-2019

20/05/2019    S96    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Taastrup: Rekrutteringstjenester

2019/S 096-233044

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Søren Brøbeck
Telefon: +45 51614828
E-mail: xsbroe@dsb.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236422&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236422&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende Search og Sourcing

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne udbudsprocedure omhandler ydelserne vedrørende Search og Sourcing af potentielle kandidater til ansættelse i DSB. Search referere til den fulde rekrutteringsproces. Udbuddet omfatter 5 delaftaler. Delaftale 1.1 og 1.2 omhandler Search inden for kerneforretningen på henholdsvis underdirektør-/chefniveau og leder-/specialistniveau. Delaftale 2.1 og 2.2 omhandler Search inden for supportfunktioner på henholdsvis underdirektør-/chefniveau og leder-/specialistniveau. Delaftale 3 omhandler Sourcing inden for alle fagområder og niveauer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Search inden for Kerneforretningen - Underdirektører og chefer

Delkontraktnr.: 1.1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Search er af DSB defineret som rekrutteringsprocessen fra begyndelsen til ansættelsen er gennemført. Delaftalen vedrørende Search inden for Kerneforretningen: drift og kommerciel, dette indeholder vedligehold, teknik, sikkerhed, planlægning, marketing, Revenue Management, salg og kundeservice, kiosker (på regionschef niveau) samt kommunikation og branding.

Delaftalen vil omfatte rekruttering på følgende niveauer: Underdirektør- og chefniveau.

Rammeaftalen vil blive tildelt til 1 leverandør.

Det forefindes yderligere informationer under pkt. VI.3 i udbudsbekendtgørelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 050 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumentere de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen:

1) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB i rekrutterings størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har en karakter af sammenlignelighed til fagområderne og niveauer, svarende til DSB's);

3) Referencernes samlede beskrivelse af leverandørens kompetencer, omfang og tyngde (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor fagområderne og niveauerne, som DSB rekrutterer til).

Jo mere sammenlignelig referencen er i forhold til ovenstående, desto mere relevant vil referencen blive evalueret at være.

Erfaring med Search inden for drift og kommerciel (vedligehold, teknik, sikkerhed, planlægning, marketing, Revenue Management, salg og kundeservice, kiosker (på regionschef niveau) samt kommunikation og branding), vurderes mere relevant end andre referencer.

Ansøgerne henvises til afsnit III.1.3 (teknisk og faglig kapacitet) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Search inden for Kerneforretningen - Ledere og specialister

Delkontraktnr.: 1.2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Search er af DSB defineret som rekrutteringsprocessen fra begyndelsen til ansættelsen er gennemført. Delaftalen vedrørende Search inden for Kerneforretningen: drift og kommerciel, dette indeholder vedligehold, teknik, sikkerhed, planlægning, marketing, Revenue Management, salg og kundeservice, kiosker (på regionschef niveau) samt kommunikation og branding.

Delaftalen vil omfatte rekruttering på følgende niveauer: Leder- og specialistniveau.

Rammeaftalen vil blive tildelt til 1 leverandør.

Det forefindes yderligere informationer under pkt. VI.3 i udbudsbekendtgørelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 050 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumentere de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen:

1) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB i rekrutterings størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har en karakter af sammenlignelighed til fagområderne og niveauer, svarende til DSB's);

3) Referencernes samlede beskrivelse af leverandørens kompetencer, omfang og tyngde (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor fagområderne og niveauerne, som DSB rekrutterer til).

Jo mere sammenlignelig referencen er i forhold til ovenstående, desto mere relevant vil referencen blive evalueret at være.

Erfaring med Search inden for drift og kommerciel (vedligehold, teknik, sikkerhed, planlægning, marketing, Revenue Management, salg og kundeservice, kiosker (på regionschef niveau) samt kommunikation og branding) vurderes mere relevant end andre referencer.

Ansøgerne henvises til afsnit III.1.3 (teknisk og faglig kapacitet) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Search inden for Supportfunktioner - Underdirektører og chefer

Delkontraktnr.: 2.1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Search er af DSB defineret som rekrutteringsprocessen fra begyndelsen til ansættelsen er gennemført. Delaftalen vedrørende Search inden for Supportfunktioner: Økonomi/IT, strategi, HR, indkøb og jura, dette indeholder finans, regnskab, Business Controlling, ejendomme (udvikling og salg), Asset Management, projektstyring, kontraktstyring, signalprogram og infrastruktur.

Delaftalen vil omfatte rekruttering på følgende niveauer: underdirektør- og chefniveau.

Rammeaftalen vil blive tildelt til 1 leverandør.

Det forefindes yderligere informationer under pkt. VI.3 i udbudsbekendtgørelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 050 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumentere de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen:

1) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB i rekrutterings størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har en karakter af sammenlignelighed til fagområderne og niveauer, svarende til DSB's);

3) Referencernes samlede beskrivelse af leverandørens kompetencer, omfang og tyngde (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor fagområderne og niveauerne, som DSB rekrutterer til).

Jo mere sammenlignelig referencen er, desto mere relevant vil referencen blive evalueret.

Erfaring med Search inden for Økonomi/IT, strategi, HR, indkøb og jura (finans, regnskab, Business Controlling, ejendomme (udvikling og salg), Asset Management, projektstyring, kontraktstyring, signalprogram og infrastruktur) vurderes mere relevant end andre referencer.

Ansøgerne henvises til III.1.3 (teknisk og faglig kapacitet) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Search inden for Supportfunktioner - Ledere og specialister

Delkontraktnr.: 2.2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Search er af DSB defineret som rekrutteringsprocessen fra begyndelsen til ansættelsen er gennemført. Delaftalen vedrørende Search inden for Supportfunktioner: Økonomi/IT, strategi, HR, indkøb og jura, dette indeholder finans, regnskab, Business Controlling, ejendomme (udvikling og salg), Asset Management, projektstyring, kontraktstyring, signalprogram og infrastruktur.

Delaftalen vil omfatte rekruttering på følgende niveauer: leder og specialistniveau.

Rammeaftalen vil blive tildelt til 1 leverandør.

Det forefindes yderligere informationer under pkt. VI.3 i udbudsbekendtgørelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 150 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumentere de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen:

1) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB i rekrutterings størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har en karakter af sammenlignelighed til fagområderne og niveauer, svarende til DSB's);

3) Referencernes samlede beskrivelse af leverandørens kompetencer, omfang og tyngde (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor fagområderne og niveauerne, som DSB rekrutterer til).

Jo mere sammenlignelig referencen er, desto mere relevant vil referencen blive evalueret.

Erfaring med Search inden for Økonomi/IT, strategi, HR, indkøb og jura (finans, regnskab, Business Controlling, ejendomme (udvikling og salg), Asset Management, projektstyring, kontraktstyring, signalprogram og infrastruktur) vurderes mere relevant end andre referencer.

Ansøgerne henvises til III.1.3 (teknisk og faglig kapacitet) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sourcing inden for alle fagområder og niveauer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sourcing er af DSB defineret om en process, hvor leverandøren udarbejder en liste over potentielle kandidater. DSB HR står for den resterende rekrutteringsproces, efter at have gennemgået listen over potentielle kandidater. Delaftalen vedrører Sourcing inden for alle fagområder og niveauer.

Rammeaftalen tildeles til 2 leverandører.

Der forefindes yderligere informationer i pkt. VI.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumentere de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen:

1) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2) Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB i rekrutterings størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne har en karakter af sammenlignelighed til fagområderne og niveauer, svarende til DSB's);

3) Referencernes samlede beskrivelse af leverandørens kompetencer, omfang og tyngde (Det vil blive vægtet positivt, at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor fagområderne og niveauerne, som DSB rekrutterer til).

Jo mere sammenlignelig referencen er, desto mere relevant vil referencen blive evalueret.

Erfaring med Sourcing inden for drift og kommerciel (vedligehold, teknik, sikkerhed, planlægning, marketing, Revenue Management, salg og kundeservice, kiosker (på regionschef niveau) samt kommunikation og branding) samt inden for Økonomi/IT, strategi, HR, indkøb og jura (finans, regnskab, Business Controlling, ejendomme (udvikling og salg), Asset Management, projektstyring, kontraktstyring, signalprogram og infrastruktur) vurderes mere relevant end andre referencer.

Ansøgerne henvises til III.1.3 (teknisk og faglig kapacitet) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten. Ansøger skal derfor udfylde ESPD'ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal, som angivet nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 disponible regnskabsår:

1) Egenkapital. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. I beskrivelsesfeltet skal de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives;

2) Overskudsgrad. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. I beskrivelsesfeltet skal de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives.

Ansøger skal angive den gennemsnitlige egenkapital og overskudsgrad på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD, del IV, afsnit B.

Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen eller er ansøger en sammenslutning af økonomiske aktører, vil der blive beregnet et gennemsnit af de deltagende virksomheders nøgletalsværdier for hhv. egenkapital og overskudsgrad.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udfører kontrakten.

For hver delaftale, ansøger ønsker at blive prækvalificeret til, skal ansøger angive 3 sammenlignelige referencer. Hver reference bør indeholde:

1) Beskrivelse af kunden, herunder kundens størrelse;

2) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant i forhold til DSB og den udbudte opgave;

3) En angivelse af, hvor mange opgaver, der er løst indenfor de af delaftalen omfattede fagområder på de relevante niveauer;

4) Navn på kunden;

5) Start- og slutdato.

Ansøger må maksimalt indlevere 3 referencer per delaftale. Ved angivelse af flere referencer end 3, vil kun de første 3 blive vurderet. Referencerne skal være maksimalt 36 måneder gamle, hvorved forstås, at aftale forholdet med kunden ikke må være afsluttet for mere end 3 år siden, og skal kunne dokumenteres og eventuelt kontaktes efter prækvalifikation.

Ansøger skal udfylde ESDP'ets afsnit del IV, afsnit C, med de oplysninger, som er angivet ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere mindst 3 reference, hvor ansøger har udført samme type opgave.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i Udbudslovens, (herefter UBL) § § 135 og 136. Medlemmer af ansøgeres bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD'ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betingelser for betaling er reguleret af rammeaftalerne for hver delaftale. Det fremgår af pkt. 10.7, i samtlige udkast til rammeaftalerne.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidarisk. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæringer, som er uploadet i EU-Supply.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde følgende:

DSB’s Code of Conduct: leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejde i Danmark i henhold til leverandørens aftale med DSB i overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 (1955), er sikret løn, (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Code of Conduct fremgår af bilag til rammeaftalerne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som besvares via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal eESPD også udfyldes for de støttendeenheder;

4) DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST på https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20%20Dokumentation_og_eCertis.pdf når eESPD skal udfyldes;

5) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

6) Delaftale 1.1, 1.2, 2.1 og 2.2 vil hver blive tildelt til én leverandør, mens delaftale 5 vil blive tildelt til 2 leverandører.

7) DSB forventer, at der gennemføres én forhandlingsrunde med alle konditionsmæssige tilbudsgivere, men forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder, ligesom DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405500
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2019