Tjenesteydelser - 235604-2016

09/07/2016    S131

Danmark-Herning: Vandinstallationer

2016/S 131-235604

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Vand A/S
Postadresse: Ålykkevej 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kurt Ry Nowack
E-mail: kry@herningvand.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.herningvand.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.planprojekt.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Plan & Projekt A/S
Postadresse: Godthåbsvej 19
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Müller-Bøgh
E-mail: line.muller-bogh@planprojekt.dk
Telefon: +45 86929344
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.planprojekt.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Plan & Projekt A/S
Postadresse: Godthåbsvej 19
By: Skanderborg
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Müller-Bøgh
E-mail: line.muller-bogh@planprojekt.dk
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.planprojekt.dk
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere med tilhørende antenner.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39370000 Vandinstallationer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Annonceringen vedrører udbud på udskiftning af ca. 17 000 eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere med tilhørende antenner. Det samlede arbejde skal afsluttes primo 2018. De 17 000 vandmålere opdeles i 16 områder. Udskiftning og montage af de fjernaflæste vandmålere i hvert område skal finde sted kontinuerligt over en ca. to måneders periode. De enkelte områder igangsættes løbende, således at det første område igangsættes oktober 2016 og det sidste område igangsættes oktober 2017. Der kan bydes på et, flere eller alle 16 områder. På baggrund af de indkomne tilbud forventes der at blive indgået kontrakter september 2016 for samtlige 16 områder.

Udover selve målerudskiftningen og montagen af vandmålere omfatter udbuddet opsætning af antenner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 1 omfattende ca. 1 040 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 3

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 3 omfattende ca. 1 370 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 4

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 4 omfattende ca. 1 050 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 5

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 5 omfattende ca. 1 020 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 6

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 6 omfattende ca. 1 150 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 7

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 7 omfattende ca. 1 140 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 8

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 8 omfattende ca. 950 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 9

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 9 omfattende ca. 890 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 10

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 10 omfattende ca. 1 050 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 11

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 11 omfattende ca. 1 040 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 12

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 12 omfattende ca. 1 200 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 13

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 13 omfattende ca. 1 180 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 14

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 14 omfattende ca. 1 110 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 15

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 15 omfattende ca. 1 160 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 16

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 16 omfattende ca. 720 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udskiftning og montage af vandmålere — Område 17

Delkontraktnr.: 16
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere i område 17 omfattende ca. 910 stk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen udsendt ikke tidligere end 1.1.2016. Serviceattest skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning, samt for alle underentreprenører såfremt der anvendes sådanne. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret, idet entreprenøren og montører skal kunne fremsende bevis på ren straffeattest.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Egenkapital i hvert af de seneste 3 år

2) Resultat i hvert af de seneste 3 år

3) Perioderegnskab for 2016

4) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivere skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

1) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

2) Positivt resultat før skat i minimum et af de 3 seneste år

3) Positivt perioderegnskab — alternativt erklæring fra virksomhedens faste revisor om, at der ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab

4) Bevis for gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

1) Maksimalt fem referencer fra lignende installatørarbejde med angivelse af

— Kundens navn, adresse og kontaktperson

— Dato for opgavens udførelse

— Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

2) Erklæring om omfang og kvalifikationer af ressourcer, som vil kunne indgå i projektet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivere skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

1) Minimum en reference

2) Minimum autorisation som VVS-installatør for entreprenørens eller underentreprenørens vedkommende. Montører skal som minimum være fagudlært inden for VVS. Endvidere skal kvalitetsledelsessystem være indført i henhold til Lov nr. 401 af 28.4.2014 med senere ændringer Lov om autorisation af virksom-heder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet jf. BEK nr. 545 af 30.5.2014 med senere ændringer.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Som beskrevet i udbudsmaterialets udkast til kontrakt skal de vindende entreprenører som sikkerhed for kontraktens opfyldelse stille en betryggende bank- og sparekassegaranti, kautionsforsikring eller moderselskabsgaranti svarende til 15 % af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 10 % af kontraktsummen ved godkendt aflevering. Efter et år nedskrives sikkerhedsstillelsen yderligere til 2 % af kontraktsummen, hvor den står i de resterende fire år af mangelansvarsperioden.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Bygherrens betalingsfrist er 1 måned.

Fakturering finder sted hver måned med tilbageholdelse af 10 %.

Slutfakturering finder sted efter godkendt aflevering af området.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af entreprenører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som bygherren, med bindende virkning for sammenslutningen, kan indgå aftaler med.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have ren straffeattest og den nødvendige autorisation til at udføre opgaven, og tilhørende kvalitetssikringssystemer skal være indført, i henhold til LOV nr. 401 af 28.4.2014 med senere ændringer Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2016
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2016
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbud sendes eller afleveres til

Plan & Projekt, Att. Line Müller-Bøgh, Godthåbsvej 19, 8660 Skanderborg

eller via mail på line.muller-bogh@planprojekt.dk.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

De bydende har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere der ønsker at blive udvalgt til opgaven, skal opfylde de i del III krævede oplysninger i forbindelse med afgivelse af tilbud. Oplysningerne skal gives ved at udfylde det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD). Udfyldelsen sker på https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da Tilbudsgiver skal importere den XML-fil, der findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på www.planprojekt.dk/udbud, og kan herefter udfylde ESPD'en.

Tilbudsgivere skal i ESPD'en oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgivere er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II, afsnit A).

Endvidere skal tilbudsgivere oplyse navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, E-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II, afsnit B).

Tilbudsgivere skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C)

Tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 (ESPD del III, afsnit C).

Den angivne dokumentation danner grundlag for bygherres vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som et konsortium, baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet, samt hvis tilbudsgiver har underentreprenører med i udbuddet, skal alle deltagere angive dette i del II afsnit A i ESPD'en. Desuden skal alle deltagere udfylde et særskilt ESPD.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle samt hvem deltageren i øvrigt samarbejder med (ESPD del II, afsnit A).

Hvis tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten videre til underentreprenører som underentreprise, skal dette oplyses i ESPD (ESPD del II, afsnit D).

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer, skal den anden enhed udføre den pågældende del af tjenesteydelsen, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Tilbudsgiver skal underskrive ESPD'en (ESPD del VI), samt samle alle udfyldte og underskrevne ESPD'er fra eventuelle øvrige deltagere, som tilbudsgiver deltager i udbuddet med. ESPD'erne skal tilbudsgiver vedlægge ved tilbudsafgivelsen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7 skal klager over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort. Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftlig underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016 § 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2016