Bygge og anlæg - 237343-2021

Submission deadline has been amended by:  250256-2021
12/05/2021    S92

Spanien-Pamplona: Vejvedligeholdelse

2021/S 092-237343

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gobierno de Navarra — Departamento de Cohesión Territorial
Postadresse: Avenida San Ignacio, 3
By: Pamplona
NUTS-kode: ES22 Comunidad Foral de Navarra
Postnummer: 31002
Land: Spanien
Kontaktperson: Servicio de Conservación
E-mail: servicio.conservacion@navarra.es
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.navarra.es
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portalcontratacion.navarra.es/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://plataformalicitacion.navarra.es:8443/sede/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Obras públicas

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Conservación integral de las carreteras y autovías A-15, A-10 y A-1 del Centro de Conservación de Irurtzun (2021-2025)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233141 Vejvedligeholdelse
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Las obras consisten en llevar a cabo los trabajos que sean necesarios para mantener los niveles de seguridad y comodidad correspondientes al nivel de servicio que debe esperarse en unas infraestructuras de estas características y que se describen en el proyecto.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 760 330.57 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de lrurtzun, excepto las autovías A-15, A-1O y A-1 (2021-2025)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233141 Vejvedligeholdelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES220 Navarra
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Las obras consisten en llevar a cabo los trabajos que sean necesarios para mantener los niveles de seguridad y comodidad correspondientes al nivel de servicio que debe esperarse en unas infraestructuras de estas características y que se describen en el proyecto.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 396 694.21 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Conservación integral de las autovías del Centro de Conservación de Irurtzun: A-15, A-10 y A-1. 2021-2025

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233141 Vejvedligeholdelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES220 Navarra
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Las obras consisten en llevar a cabo los trabajos que sean necesarios para mantener los niveles de seguridad y comodidad correspondientes al nivel de servicio que debe esperarse en unas infraestructuras de estas características y que se describen en el proyecto.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 363 636.36 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Las condiciones especiales de ejecución del contrato se describe en el apartado 1.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Spansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 09:00
Sted:

La fecha y hora es orientativa. La definitiva se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos tres días de antelación.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Año 2025.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
By: Pamplona
Land: Spanien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021