Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 237643-2021

12/05/2021    S92

Danmark-Aalborg: Personbiler

2021/S 092-237643

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2 sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Majlund Vibenfeld
E-mail: udbud@aalborg.dk
Telefon: +45 99314685
Fax: +45 98121233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://aalborgkommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2 sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Majlund Vibenfeld
E-mail: udbud@aalborg.dk
Telefon: +45 99314685
Fax: +45 98121233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://aalborgkommune.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/931
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/931
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på hjemme og sygepleje biler til Aalborg & Brønderslev Kommuner

Sagsnr.: 2020-028741
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler biler, som skal køre i hjemme og sygeplejen i Aalborg og Brønderslev Kommuner. Der

efterspørges 3 typer biler, hybrid, el og benzin. Bilerne forventes at køre i op til 3 eller 4 år. Estimeret antal

mellem 140 - 200 biler over en 4 årig periode.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Hybridbil

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg & Brønderslev Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af miniklasse biler (Bilsegment B) til Aalborg og Brønderslev

Kommuner (herefter benævnt Ordregiver).

Bilerne skal køre i hjemmeplejen og sygeplejen. Der køres både i landområder samt i byområder, så bilerne

kører både på landet med lidt større afstand til hvert plejested, samt kørsel i byen, hvor afstanden er kortere.

Personalet som kører i bilerne kan have op til 10-20 besøg pr. vagt, i dagvagt og nattevagterne har 25 – 35

besøg så der er tale om mange ind og udstigninger pr. døgn.

Bilerne holder ikke i garage, men holder ude hele året rundt.

Bilerne skal køre hele døgnet, dag, aften og nat. En mindre del af bilerne holder stille om natten ellers kører

bilerne 24/7.

Brugerne af bilerne (hjemmeplejerne og sygeplejerskerne) er af forskellig højde og drøjde, og dette skal bilen kunne tilgodese.

Det kan desuden nævnes at bilernes indretning skal tage højde for at bilen er arbejdsplads for de

hjemmehjælperne/sygeplejerskernes som kører og opholder sig i dem.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/Ergonomi / Vægtning / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti / Vægtning / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på » Dækservice aftale «

- Option på » Service og vedligeholdelses abonnement «

- Option på » Garanteret tilbagekøb af biler «.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: El bil

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg & Brønderslev Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af miniklasse biler (Bilsegment B) til Aalborg og Brønderslev

Kommuner (herefter benævnt Ordregiver).

Bilerne skal køre i hjemmeplejen og sygeplejen. Der køres både i landområder samt i byområder, så bilerne

kører både på landet med lidt større afstand til hvert plejested, samt kørsel i byen, hvor afstanden er kortere.

Personalet som kører i bilerne kan have op til 10-20 besøg pr. vagt, i dagvagt og nattevagterne har 25 – 35

besøg så der er tale om mange ind og udstigninger pr. døgn.

Bilerne holder ikke i garage, men holder ude hele året rundt.

Bilerne skal køre hele døgnet, dag, aften og nat. En mindre del af bilerne holder stille om natten ellers kører

bilerne 24/7.

Brugerne af bilerne (hjemmeplejerne og sygeplejerskerne) er af forskellig højde og drøjde, og dette skal bilen kunne tilgodese.

Det kan desuden nævnes at bilernes indretning skal tage højde for at bilen er arbejdsplads for de hjemmehjælperne/sygeplejerskernes som kører og opholder sig i dem.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/Ergonomi / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på » Dækservice aftale «

- Option på » Service og vedligeholdelses abonnement «

- Option på » Garanteret tilbagekøb af biler «.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Benzin bil

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg & Brønderslev Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af miniklasse biler (Bilsegment B) til Aalborg og Brønderslev

Kommuner (herefter benævnt Ordregiver).

Bilerne skal køre i hjemmeplejen og sygeplejen. Der køres både i landområder samt i byområder, så bilerne

kører både på landet med lidt større afstand til hvert plejested, samt kørsel i byen, hvor afstanden er kortere.

Personalet som kører i bilerne kan have op til 10-20 besøg pr. vagt, i dagvagt og nattevagterne har 25 – 35

besøg så der er tale om mange ind og udstigninger pr. døgn.

Bilerne holder ikke i garage, men holder ude hele året rundt.

Bilerne skal køre hele døgnet, dag, aften og nat. En mindre del af bilerne holder stille om natten ellers kører

bilerne 24/7.

Brugerne af bilerne (hjemmeplejerne og sygeplejerskerne) er af forskellig højde og drøjde, og dette skal bilen kunne tilgodese.

Det kan desuden nævnes at bilernes indretning skal tage højde for at bilen er arbejdsplads for de

hjemmehjælperne/sygeplejerskernes som kører og opholder sig i dem.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/Ergonomi / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på » Dækservice aftale «

- Option på » Service og vedligeholdelses abonnement «

- Option på » Garanteret tilbagekøb af biler «.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Det er et mindstekrav at tilbudsgiver har haft positiv egenkapital i 2019. Det er et mindstekrav egenkapitalen er opgjort efter metoden angivet i årsregnskabsloven § 31(LBK nr. 838 af 8.8.2019).

- Beløbet bedes anført i ESPD.

- Såfremt egenkapitalen er negativ, skal der medsendes dokumentation for reetablering f.eks i form af bindende tilsagn fra investor om kapitaltilførsel.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende:

- Tilbudsgiver skal oplyse én reference. Referencen må ikke være ældre end 2017.

- Referencen skal være på en betydelig kunde, og det skal oplyses hvor mange biler, kunden har købt i

kontraktperioden.

- Det skal desuden oplyses, hvor lang kontraktperioden har været.

- Der skal oplyses beskrivelse af leverancerne, navn på kunden, CVR nr., kontaktperson samt mail og

telefonnummer.

Ovenstående bedes oplyst for at påvise relevant erfaring i at samarbejde i en årrække om levering at et

betydeligt antal biler til samme kunde/offentlig myndighed.

Det er uden betydning, hvorvidt kunden er en offentlig eller privat virksomhed.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der

er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,

stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået

en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021