Tjenesteydelser - 238493-2019

23/05/2019    S99    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Litauen-Vilnius: Sproggennemgang vedrørende kønssensitivitet på engelsk og andre EU-sprog

2019/S 099-238493

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Postadresse: Gedimino av.16
By: Vilnius
NUTS-kode: LT011
Postnummer: LT 01103
Land: Litauen
E-mail: procurement@eige.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.eige.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4882
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ligestilling mellem mænd og kvinder

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sproggennemgang vedrørende kønssensitivitet på engelsk og andre EU-sprog

Sagsnr.: FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73210000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål er at sikre, at EIGE's offentliggørelser og/eller websidetekster er kønssensitive, tydelige, letlæselige og engagerende for beslutningstagere og ikke-ekspertmålgrupper, uanset om de er på engelsk eller andre sprog end engelsk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sproggennemgang vedrørende kønssensitivitet på engelsk

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73220000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LT
NUTS-kode: 00
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tydeligt, kortfattet og engagerende indhold er afgørende for at støtte en beslutningstagning, der er mere velinformeret og evidensbaseret, blandt beslutningstagere og andre nøgleinteressenter, der arbejder for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder. Formålet med parti 1 er at støtte EIGE i udvikling af offentliggørelser, der stemmer overens med denne beskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder, at regne fra datoen for dens ikrafttræden, og kan fornys med 12 måneder op til 3 gange.

Parterne skal underskrive en specifik kontrakt inden rammeaftalens udløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sproggennemgang vedrørende kønsfølsomhed på andre EU-sprog end engelsk

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
NUTS-kode: LT
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet er at støtte EIGE med sikring af sprogkvaliteten for offentliggørelser eller websidetekster på andre sprog end engelsk og at sikre, at kønssensitivt sprog på målsproget stemmer overens med den oprindelige engelske tekst.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder, at regne fra datoen for dens ikrafttræden, og kan fornys med 12 måneder op til 3 gange.

Parterne skal underskrive en specifik kontrakt inden rammeaftalens udløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Som beskrevet i kontraktudkastet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2019
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019