Bygge og anlæg - 238631-2019

23/05/2019    S99

Danmark-Vallensbæk: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 099-238631

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vallensbæk Kommune
CVR-nummer: 19583910
Postadresse: Vallensbæk Stationstorv 100
By: Vallensbæk Strand
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontaktperson: Molt Wengel Advokatpartnerselskab
E-mail: udbud@mowe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vallensbaek.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lapcshpvtc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lapcshpvtc
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vallensbæk Svømmehal - Udbud af totalentrepriseaftale

Sagsnr.: 105060
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører opførelse af en ny svømmehal på en storparcel beliggende mellem Vallensbæk Torvevej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsvej og Idræts Alle i Vallensbæk.

Visionen og de funktionelle og tekniske krav til svømmehallen er beskrevet i byggeprogrammet.

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne (del 1 og 2).

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Vallensbæk Kommune forventer at prækvalificere 5 ansøgere til at give tilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45100000 Forberedelse af byggeplads
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45111291 Byggemodning
45112720 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med sportspladser og rekreative områder
45113000 Byggepladsarbejder
45210000 Byggearbejde
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45211370 Byggearbejde: saunaer
45212000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
45212100 Opførelse eller anlæg af fritidsfaciliteter
45212140 Rekreativt anlæg
45212170 Opførelse af bygninger til underholdningsformål
45212171 Opførelse af centre til underholdningsformål
45212172 Opførelse af rekreationscentre
45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med idrætsanlæg
45212210 Opførelse af specialiserede idrætsanlæg
45212212 Byggearbejde i forbindelse med svømmebassiner
45212230 Udførelse af omklædningsrum
45212350 Bygninger af særlig historisk eller arkitektonisk værdi
45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
45215110 Bygge-anlægsarbejder: kurbade
45242100 Arbejder i forbindelse med vandsportsfaciliteter
45261100 Udførelse af tagkonstruktioner
45262210 Funderingsarbejder
45262211 Nedramning af pæle
45262300 Betonarbejder
45262311 Råbyggeri af beton
45262500 Murværks- og murerarbejder
45262520 Murerarbejde
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45330000 Blikkenslagerarbejde
45350000 Maskininstallationer
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45312100 Installation af brandalarmsystem
45315100 Elektrotekniske installationsarbejder
45317000 Øvrige elinstallationer
45317400 Elinstallation til filtreringsudstyr
45321000 Varmeisoleringsarbejde
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45332000 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
45410000 Pudsearbejde
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45421000 Snedkerarbejde
45421110 Isætning af dør- og vinduesrammer
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
45421112 Isætning af vinduesrammer
45421140 Montering af bygningsdele af metal, undtagen vinduer og døre
45421144 Opsætning af markiser
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45431000 Flisearbejde
45431100 Lægning af gulvfliser
45431200 Opsætning af vægfliser
45432000 Udførelse af gulvbelægning, vægbeklædning og tapetsering
45432100 Lægning og belægning af gulve
45432110 Lægning af gulve
45432130 Belægning af gulve
45442100 Malearbejde
45442000 Påføring af beskyttelseslag
45441000 Glarmesterarbejde
45442200 Påføring af korrosionsbeskyttende lag
45442210 Galvaniseringsarbejder
45442300 Arbejde i forbindelse med overfladebeskyttelse
45443000 Facadearbejde
45454100 Restaurering
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71314100 El-tjenester
71314310 Tjenesteydelser i forbindelse med varmeisolering af bygninger
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
71315000 Tekniske installationer i bygninger
71315100 Rådgivning i forbindelse med bygningsmaterialer
71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik
71318100 Tjenesteydelser inden for belysnings- og dagslysteknik
71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
71321100 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeøkonomi
71321300 Rådgivning — vvs
71321400 Rådgivning — ventilation
71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder
71328000 Tjenesteydelser inden for kontrolberegning af projekterede bærende konstruktioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Idræts Allé, 2625 Vallensbæk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byrådet har besluttet at der skal bygges en ny svømmehal i totalentreprise. Visionen er, at Vallensbæk Kommune vil være kendt for vand. Svømmehallen skal være for alle. Beliggenheden bliver ved det bestående idrætscenter. Der er gode stiforbindelser via Kløverstierne, der bl.a. giver mulighed for at skabe forbindelse mellem aktiviteter på havnen og den nye svømmehal. Den nye svømmehal integreres med idrætsanlægget, og det er planen at den nye svømmehal føjer sig til anlægget på en måde som løfter de arkitektoniske kvaliteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Vallensbæk Kommune modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Vallensbæk Kommune udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes kompetencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Vallensbæk Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave. Til brug herfor skal ansøgeren oplyse højst 5 referencer i ESPD afsnit V (udover de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til egnethed). Det vil sige, at ansøgeren kan oplyse op til 10 referencer i alt (5 referencer til opfyldelse af mindstekravene og 5 referencer til brug for udvælgelsen).

Det vil blive tillagt positiv vægt, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af svømmehal eller andre sammenlignelige projekter.

Herudover vil det desuden blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne også dokumenterer erfaring (såvel projektering som udførelse) af følgende:

- opgaver, hvor sagsingeniøren har projekteret og ført tilsyn med udførelsen af tekniske installationer og konstruktioner i svømmehaller eller tekniske anlæg sammenlignelige hermed,

- opgaver i totalentreprise, hvor der skabes et helstøbt arkitektonisk udtryk, herunder særligt funktionel og æstetisk sammenhæng i forbindelse med sammenbygning/tilbygninger til eksisterende idrætsanlæg,

- opgaver med nybyggeri af svømmehaller i totalentreprise.

Endelig vil det blive tillagt positiv vægt, hvis CV’erne for de nøglemedarbejdere, som ansøgeren vil knytte til projektet, dokumenterer relevante erfaringer og kompetencer/kvalifikationer, der nyttiggøres i forhold til deres påtænkte rolle/funktion på projektet. Det drejer sig bl.a. om: at erfaringer og kompetencer/kvalifikationer vedrører opgaver, udført for en kommunal bygherre,

- at erfaringer og kompetencer/kvalifikationer vedrører opgaver med udførelse og etablering af tekniske -anlæg i et aggressivt miljø,

- at erfaringer og kompetencer/kvalifikationer vedrører opgaver, som er udført i en samarbejdsproces med bygherre, herunder særligt tilsvarende processen beskrevet i samarbejdsaftalen, og

- CV’erne og/eller referencerne vedrører opgaver, der i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgave, herunder at opgaven er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på 80-150 000 000 DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på udførelse af svømmehal med vandrutsjebane.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Som anført i udbudsbetingelserne (del 1, prækvalifikationsbetingelser) pkt. 4.1, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 137, nr. 2 anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis totalentreprenøren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at totalentreprenøren er pålidelig.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum opfylder 2 af de 3 krav i hvert af de seneste 2 regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 25 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 100 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger referencer til dokumentation af erfaring. Der skal fremlægges dokumentation for såvel totalentreprenøren, sagsansvarlig arkitekt og sagsansvarlig ingeniør.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos totalentreprenør:

- Mindst én reference til dokumentation for erfaring med renovering eller nybyggeri af svømmehal eller byggeri sammenligneligt hermed.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos den sagsansvarlig arkitekt:

- Mindst 2 referencer til dokumentation for erfaring med rådgivning og projektering af nybyggeri eller renovering af svømmehal eller byggeri sammenligneligt hermed med den sagsansvarlige arkitekt som ansvarlig.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos den sagsansvarlig ingeniør:

- Mindst 2 referencer til dokumentation for erfaring med rådgivning og projektering af nybyggeri eller renovering af svømmehal med den sagsansvarlige ingeniør som ansvarlig.

Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte 1 eller flere af ovenstående forhold, eksempelvis ved tidligere samarbejder mellem totalentreprenøren og rådgiverne, men alle forhold skal være dækket via de 5 referencer. Hvis ansøgeren oplyser flere end 5 referencer, vil Vallensbæk Kommune alene se på de 5 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekravene til teknisk formåen er opfyldt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019